ร้านนี้บริการด้วยข้าวหอมมะลิ 100 %

54

ป.ปักษ์ใต้3 ข้าวราดแกง ต้องสะอาด ตั้งแต่วัตถุดิบ การปรุง ร้าน หม้อ-ถ้วย-จาน โต๊ะ เก้าอี้  แก้วน้ำ บริการอาหารจานด่วน ข้าวราดแกง ที่สุดแสนจะอร่อย สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก ใส่ใจลูกค้า ผู้มาบริโภคทุกๆ วัน โดยเฉพาะ ข้าวที่ใช้หุงเพื่อให้บริการ ต้องเป็นข้าวมะลิแท้ 100 % เท่านั้น

ป.ปักษ์ใต้3 เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จากเดิมที่เคยมีอาชีพทำนาอยู่กับลูกหลาน ต่อมาอยากนำข้าวจากแปลงนาของตนเอง มาขาย แต่ราคาก็ไม่ค่อยดีนัก จึงคิดเปิดเป็นร้านอาหาร ข้าวราดแกง โดยใช้ข้าวหอมมะลิจากแปลงนาของตนเองที่ปลูกด้วยมือตนเอง ปลอดภัย อร่อยแน่นอน เพราะเชื่อว่า หากเราเจ้าของร้านกินข้าวที่เราหุงขายไม่ได้ ลูกค้าของเราก็ไม่น่าที่จะกินได้ อย่าคิดเอาแค่ขายอย่างเดียว ต้องใส่ใจลูกค้าผู้มาทานข้าวที่ร้านเราเป็นอย่างดีด้วย

คุณยาย กนกพร หมายสุข เจ้าของร้าน ป.ปักษ์ใต้3 เล่าว่า ร้านข้าวราดแกงของเรา มีคติประจำร้านว่า “ ต้องสะอาดทุกอย่าง นับตั้งแต่วัตถุดิบที่ซื้อมาปรุงอาหาร ถ้วยจานที่ใช้ โต๊ะเก้าที่นั่ง แก้วน้ำบริการลูกค้า ข้าวปลาที่ปรุงสดใหม่สะอาดปลอดภัย และต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ” นับตั้งเปิดร้านมา ลูกค้าจะบอกกันต่อๆ เองว่า มาทานข้าวราดแกงที่ร้านเรา อร่อย ถูก ปลอดภัย และสะอาด เราจึงอยู่ได้ เพราะลูกค้ากินแล้วบอกต่อ ที่สำคัญ เรากินได้ ลูกค้าก็กินได้ ซึ่งในละเดือนเราจะใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% หุงบริการลูกค้า ราวๆ 45 กิโลกรัมต่อวัน เปิดตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง เวลา 16.00 น. ทุกวัน เพราะเราเชื่อว่าเราทานข้าวทุกวัน ลูกค้าเราก็จะต้องได้ทานข้าวที่ดีมีคุณภาพทุกวันเช่นกัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

     *************************