ขอนแก่น–รพ.ขอนแก่น เตรียมใช้น้ำมันกัญชาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

50

โรงพยาบาลขอนแก่น เตรียมใช้น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยในวันพรุ่งนี้ โดยใช้กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและผู้ป่วยติดเตียงก่อน

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า รพ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 12 โรงพยาบาล นำร่องที่ได้รับการน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วย ขณะนี้ทาง รพ.มีความพร้อมที่จะให้บริการ ซึ่งน้ำมันกัญชาล็อตแรก จำนวน 350 ขวด ขององค์การเภสัชกรรม จะมาถึงในช่วงเย็นวันนี้(19) โดยได้เตรียมความพร้อมของ staff ทั้งแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ในการที่จะให้ความรู้และการรักษาพยาบาล สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งทีมแพทย์เหล่านี้ ล้วนผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะให้ประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ใช้น้ำมันกัญชาได้อย่างปลอดภัย โดยจะใช้อาคารคุณกรปิยชาติ เป็นสถานที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วย ในระยะแรกจะเปิดบริการช่วงบ่าย ทุกวันอังคาร และหากมีผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษา อาจจะมีการขยายวันให้บริการเพิ่ม โดยทางโรงพยาบาลขอนแก่น จะเริ่มใช้น้ำมันกัญชาในวันพรุ่งนี้ แต่เนื่องจากน้ำมันกัญชาที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอกับผู้ป่วย ทาง รพ.จึงจำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและผู้ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย ที่จะสามารถใช้น้ำมันกัญชาแล้วทำให้รับประทานอาหารได้ นอนหลับ และลดอาการเจ็บปวดได้


สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยว่าโรคไหนบ้างที่สามารถใช้น้ำมันกัญชาได้ จะต้องมาคุยกับทางแพทย์ก่อน เพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกัน เพราะว่าน้ำมันกัญชามีข้อบ่งใช้ในโรคบางชนิดเท่านั้น และเมื่อผู้ป่วยเริ่มใช้น้ำมันกัญชาแล้ว ทางแพทย์ พยาบาล จะเฝ้าติดตามผู้ป่วย โดยมีแบบฟอร์มที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการรักษา ของประเทศไทย เช่น ใช้แล้วอาการดีขึ้นหรือไม่ มีอาการแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอย่างไร เป็นต้น โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองและประกันสังคม สามารถใช้น้ำมันกัญชาได้ฟรี

/////////////ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน