สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันที่ประสบปัญหาขาดยาต้องยืมกันกิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยันขณะนี้โรงพยาบาลกมลไสยสามารถสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ครบตามปกติแล้ว
จากกรณีชาวบ้านใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ลงชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการย้ายนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่ โดยชาวบ้านอ้างว่านายแพทย์สาธารณสุขไม่ให้สั่งซื้อยา จนทำให้โรงพยาบาลไม่มีสามารถสั่งซื้อยาจากบริษัทเพื่อนำมาแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ครบ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และโรคไต ซึ่งทางโรงพยาบาลกมลาไสยยอมรับว่าขาดยาและสั่งซื้อยาไม่ได้จริง เนื่องจากเป็นหนี้กับทางบริษัทหลายล้านบาท และเอกสารบิลสั่งซื้อยาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอายัดไปตรวจสอบนานแล้วแต่ยังไม่เสร็จส่งผลให้ประชาชนต้องยืมยากันกิน ซึ่งปัญหาดังกล่าวบานปลายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือรพ.สต. เนื่องจากไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลเช่นกัน กระทั่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง


ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเข้าประชุมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์
จากนั้น นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นพ.ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.วรวิทย์ เจริญพร ผอ.โรงพยาบาลยางตลาด รักษาการผอ.โรงพยาบาลกมลาไสย นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกมลไสย และอสม.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสุขภาพ รวมทั้งให้ความรู้แนะนำการรับประทานยาที่ต้องวิธีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันในพื้นที่ ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ป่วยประสบปัญหาได้รับยาจากโรคพยาบาลกมลาไสยมาไม่ครบจำนวน และต้องยืมยาจากผู้ป่วยโรคเดียวกันมากิน พร้อมสร้างความมั่นใจและยืนยันว่าขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยเขตสุขภาพที่ 7 ได้เร่งดำเนินการจัดสรรยามาไว้ที่โรงพยาบาลกมลไสย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ตามปกติแล้ว


นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากได้เข้ามาตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งพบว่าสำหรับการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสยนั้น บางบริษัททางโรงพยาบาลสามารถซื้อยาเองได้ตามปกติ แต่บางบริษัทยังไม่สามารถซื้อเองได้ เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องเอกสารที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการชำระหนี้ค้างเก่า ทำให้บริษัทยังคงไม่ไว้ใจที่จะส่งยาให้ เบื้องต้นทางจังหวัดได้ให้เงินสนับสนุนประมาณ 3 ล้านบาทเพื่อให้โรงพยาบาลในเครือข่ายดำเนินการซื้อยาให้กับโรงพยาบาลกมลไสยไปก่อน ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวยืนยันว่าก่อนหน้านี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทุกรายได้รับยากลับไปครบทุกชนิด เพียงแต่บางครั้งได้รับยากลับไปจำนวนน้อยกว่าปกติ จึงทำให้เกิดปัญหาว่ายาไม่พอรับประทาน ซึ่งเรื่องนี้ได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลกมลาไสยเช็คว่าปริมาณยาที่จ่ายให้กับคนไข้สูงสุดนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ และหากต้องการแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยสูงสุดทุกรายนั้นขาดอยู่จำนวนเท่าไหร่ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ดำเนินการสนับสนุนยาที่ต้องการทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ พร้อมกับวางแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะในปี 2563 ซึ่งจะมีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท


นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าขณะนี้โรงพยาบาลกมลาไสยนั้นมียาทุกชนิด รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆเพียงพอ และพร้อมที่บริการและจะแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยทุกราย ซึ่งประชาชนมั่นใจได้ ทั้งนี้ในส่วนกรณีที่มีการยืมยากันมารับประทานนั้นไม่ควรทำ เพราะคนไข้ที่ป่วยโรคเบาหวาน และความดันนั้นรับประทานยารักษาที่ต่างกัน และรับประทานในปริมาณที่ต่างกันด้วย ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาและจ่ายยาจะเป็นการดีที่สุด ส่วน นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์นั้นขณะนี้ได้มีคำสั่งให้ไปอบรมนอกพื้นที่เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งตามปกติในระหว่างที่เดินทางไปราชการนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ซึ่งมีรองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์รักษาการและปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีการตรวจสอบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลกมลาไสยนั้น ขณะนี้ทางผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบแล้ว

ขณะที่ผู้ป่วยใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หลายคนต่างรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น หลังจากทราบข่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลกมลาไสยสามารถแจกจ่ายยาได้ครบจำนวนได้ตามปกติแล้ว แต่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบปัญหาการจัดซื้อยาที่พบความผิดปกติของโรงพยาบาล ปัญหาการทุจริตต่างๆตลอดจนดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นสาเหตุนำไปสู่ปัญหาดังกล่าวจนส่งกระทบกับประชาชนต้องเดือดร้อนในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น