ผู้ว่าฯศรีสะเกษ, สาธารณสุขจังหวัด ร่วมจิตอาสาเดินรณรงค์ เข้าตรวจค้น ส่องไฟฉายยังพบลูกน้ำของยุงลายบนฝาถังน้ำ แม้พึ่งจะฉีดพ่นยาฆ่า แต่ลูกน้ำไม่ตาย ต้องเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในทุกๆ วัน รอบบ้านตนเอง

บ่ายของวันที่ 6 สิงหาคม 2562  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด – อำเภอ คณะ อสม.จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมออกเดินรณรงค์ตรวจหาลูกน้ำยุงลาย ตามบ้านเรือนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมี นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอกันทรลักษณ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมรณรงค์ ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU ในการที่จะตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สร้างความตระหนัก เข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือน เพื่อให้พาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ซึ่งก็คือ ยุงลายหมดไปในทันที แม้จะพึ่งทำการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อฆ่ายุงลายไปเมื่อครู่ใหญ่ๆ แต่ปรากฏว่ายังตรวจพบลูกน้ำที่อยู่ในน้ำที่ขังอยู่บนฝาถังน้ำที่ปิดสนิท พบว่าลูกน้ำยังมีชีวิตอยู่ และบางตัวกำลังจะกลายเป็นยุงลายแล้ว ดังนั้นจึงเป็นข้อสรุปได้ว่า แม้จะมีการพ่นยาหมอกควัน แต่หากไม่จำกำจัดแหล่งน้ำขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายก็ไม่มีวันหมดไป และจะมากัดคน คนก็จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และอาจเสียชีวิตได้ทุกเพศทุกวัย เช่นกัน

นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอกันทรลักษ์ เป็นอำเภอชายแดน ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด และเสี่ยงสูง ซึ่งทุกคนจะต้องตระหนักว่าทุกคนจะต้องร่วมกัน ทั้งนายอำเภอ, ส่วนราชการ อสม. ภาคประชาชน ทุกส่วนต้องช่วยกัน ซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วย 500 กว่ารายแล้ว และเสียชีวิตแล้ว 4 ราย โดยทุกคนสามารถเป็นไข้เลือดออกได้ทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกเฉพาะเด็กเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้ได้มอบให้ อสม.สำรวจลูกน้ำ ยุงลาย ทุกสัปดาห์ วงจรของไข่เป็นลูกน้ำเป็นยุงลายจะมีในทุกๆ 10 วัน ดังนั้นจะต้องตรวจทำลายทุกๆ 7 วัน เพื่อกำจัดวงจรของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งหากทุกคนร่วมกันดูแลบริเวณบ้านตนเอง รอบบ้านตนเอง ทุกหลังคาเรือนก็จะไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกพื้นที่ก็จะปลอดภัยจากยุงลาย ปลอดภัยจากเชื้อไข้เลือดออกทุกพื้นที่ ทั้ง 22 อำเภอ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้ที่มีการข้อตกลงกัน ทำให้ตายหากไม่เริ่มต้นที่ตัวเราก็ไม่มีประโยชน์ วันนี้ขอร้องให้ทุกคนที่มาร่วมประชุม ร่วมรณรงค์กันได้เริ่มทันที ซึ่งถ้าจะมัวแต่พุดคุยกันก็จะไม่มีใครเชื่อเรา ผู้นำต้องทำก่อน เริ่มก่อนเป็นตัวอย่าง และพาชาวบ้านราษฎรทำ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงภัยเงียบจากยุงลาย ซึ่งตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษ กลายเป็นแชมป์ แชมป์ไข้เลือดออก ซึ่งไม่น่าภาคภูมิใจเลย และที่มาดำเนินการในครั้งนี้ ก็เพื่อปลุกกระแสของความกลัว แต่ทุกคนสามารถดูแลไม่ให้เกิดได้ ป้องกันได้ โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตรวจลูกน้ำทุกวัน รอบบ้านตนเอง

แสดงความคิดเห็น