วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ ร่วมกับ อสม.ตำบลบึงกาฬ ออกพ่นหมอกควัน ตามพื้นที่หมู่บ้านชุมชนและป่ารกร้างที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับยุงลายอย่างดี เพื่อตัดวงจรชีวิตไม่ให้สามารถวางไข่ได้ ขณะเดียวกันก็แจกจ่ายทรายอะเบท และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือน หมั่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกสัปดาห์ ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 5ป. 1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปิดฝาผาชนะ ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปฏิบัติเป็นประจำตัวเนื่องทุกๆวัน เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ และขัดล้างไข่ยุงลาย และ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ปลอดจาก 3 โรค คือโรคไข้เลือดออก โคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เผยข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดบึงกาฬแล้ว 384 คน เสียชีวิตแล้ว 3 คน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดียวกัน พบว่ามีอัตราป่วยสูงกว่า 2.26 เท่า ของปีที่แล้ว(2561) รุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ .รพ.สต.ร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคไข้เลือกออก ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของโรค ซึ่งหากพบบุตรหลานมีอาการตัวร้อนผิดปกติ เน้นย้ำ โดยเฉพาะ“เด็กอ้วน” ซึ่งอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำเมื่อผู้ปกครองผิดสังเกตให้รีบพาพบแพทย์ทันที..

แสดงความคิดเห็น