จ.เลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจัด”โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายปรีดา วารหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานจัดกิจกรรม”โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ “โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นไม้มงคลประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมส่งมอบตำราการแพทย์แผนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งการส่งมอบตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เจ้าของภูมิปัญญาสามารถส่งมอบได้ตลอดทั้งปี 2562 จนถึง เดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้เจ้าของภูมิปัญญาที่ส่งมอบตำรายาคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป สำหรับผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบตำรายาคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน ในวันนี้ ได้แก่ สื่อมวลชนจังหวัดเลย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสจ.เลย และแพทย์แผนไทยจากหน่วยบริการจังหวัดเลย จึงมีพิธีรับมอบคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากเจ้าของภูมิปัญญาให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน จำนวน 5 รายประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ศรีพรหม ตำรับยาอายุวัฒนะบันทึกไว้ในใบลาน อ.เมืองเลย, นายท้าว ธรรมกุลตำรับยาสมุนไพรบันทึกไว้ในใบลาน อ.ภูหลวง, นายประสิทธิ์ ศรีบุรินทร์ ตำรารักษาโรคด้วยวิธีการเป่า อ.นาด้วง, นายสาร แสงบุดดี ตำราสมุนไพรบันทึกไว้ในใบลาน อ.ด่านซ้าย และ นางทองหัน คำมา ตำรายาสมุนไพรรักษาโรค อ.ภูกระดึง


——————-///————-
บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

แสดงความคิดเห็น