มุกดาหาร-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร สรุปผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งรวมผู้สมัครทั้งสิ้น 73 คน รวมพรรคการเมือง 38 พรรค


เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 73 คน รวมพรรคการเมือง 38 พรรค
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 270,000 คน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอ หว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล อำเภอเมืองมุกดาหาร ยกเว้น ตำบลดงมอน ตำบลผึ่งแดด และตำบลนาโสก


ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง และบางส่วนของอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ ตำบลนาโสก ตำบลดงมอน และตำบลผึ่งแดด..

********************
นภดล บุญส่ง / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น