ศรีสะเกษ-อ่านแถลงการณ์ เปิดแฟลชม็อบไล่รัฐบาล

183

ผู้ชุมนุมเวทีประชาธิปไตย “เผด็จการเป็นเหตุ ศรีสะเกษจะไม่ทน” ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ลานจอดรถหน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อ่านแถลงการณ์เปิดแฟลชม็อบไล่รัฐบาลรัฐประหาร ขณะที่ผู้ปกครองหลายคนเห็นด้วย

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ ลานจอดรถหน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในเวลา 19.40 น. กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า “เผด็จการเป็นเหตุ ศรีสะเกษ จะไม่ทน” ได้อ่านแถลงการณ์เสนอจุดยืน ในการออกมาชุมนุมร่วมกันในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยมีข้อเรียกร้องส่งผ่านไปหาคณะรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสียงไปหา นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผ่านแฟลชม็อบว่า นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจปิดกั้นต่อความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้ได้รัฐธรรมนูญที่ไม่มีการยึดโยงกับประชาชน ขาดความเสมอภาค ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศถูกทำลาย ปัญหาปากท้องของประชาชนขาดการดูแล บัดนี้ ได้ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลที่นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นผู้นำเผด็จการ ยึดอำนาจของประชาชน มิได้นำพาปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนมาแก้ไขเป็นสำคัญ แต่กลับเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มนายทุนใหญ่ มีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูง ความยุติธรรมในสังคมเสื่อมถอย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนยากจนในสังคมได้ กระบวนการยุติธรรมขาดคววามเป็นอิสระ แต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอันจะกิน ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการดูแล ในฐานะประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้รักประชาธิปไตย  จึงขอเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย 1.ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของเผด็จการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2.นายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความตกต่ำของประเทศ 3.หยุดคุกคามประชาชน จากเครื่องมือของรัฐบาลหลายอย่าง เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน 4.ยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการ ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งนี้รัฐบาลต้องดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกแถลงการณ์ 2 สิงหาคม 2563 นี้ จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงสัญญาลักษณ์ส่งให้คณะรัฐบาลได้ทราบทางโซเซียล เชื่อมโยงกันกลุ่มผู้ชุมนุมทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมแฟลชม็อบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ได้มีผู้กำกับ สภ.เมืองศรีสะเกษ ได้มาขึ้นเวทีชี้แจงในการชุมนุมได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ความปลอดภัยแก่ทุกคน สร้างความพอใจและได้รับเสียงตบมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลตลอดการชุมนุมด้วย เช่นเดียวกันกับ กลุ่มผู้ปกครองหลายคนที่มายืนดุอยู่ห่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกันการชุมนุม ในการกล้าที่จะแสดงออก หลายคนแจ้งว่า วันนี้ประเทศจะต้องเดินต่อด้วยพลังของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แล้ว ผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาติ คนแก่อย่างพวกเราควรจะรับฟังความคิดของเขาอย่างอิสระ  และวันนี้ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะไปคิด หรือจ้องทำลายเด็ก ที่จะเป็นอนาคตของชาติอย่างเข้มแข็งในการแสดงออกอย่างประชาธิปไตย พวกตนเห็นด้วย อย่างไรก็ดีในเวลา 20.15 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดเวที เนื่องจากได้หมดวาระในการปราศรัย และได้อ่านแถลงการณ์แล้ว ประกอบกับได้มีฝนเริ่มตกลงมาแล้วเช่นกัน

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ