ศรีสะเกษ-ถ้ำวังนาคาธิบดีอัญเชิญปู่อนันตนาคราชและองค์ปู่มุจลินท์ ประดิษฐานภายในถ้ำเพื่อความสิริมงคล

343

จังหวัดศรีสะเกษ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ประกอบพิธี อัญเชิญองค์ปู่อนันต์นาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี และองค์ปู่มุจลินท์นาคราช ประดิษฐานในถ้ำนาคาธิบดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน ปกป้องรักษาประชาชนเป็นสุข

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม บ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัด พร้อมด้วยลูกศิษย์ พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธี อัญเชิญองค์ปู่อนันต์นาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี และองค์ปู่มุจลินท์นาคราช ซึ่งได้ดำเนินการหล่อเป็นแบบหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 พึ่งแล้วเสร็จ จึงได้นำมาประดิษฐานในถ้ำนาคาธิบดี เพื่อให้พี่น้องญาติโยม ประชาชน ที่ได้เดินทางมาเที่ยวกราบไหว้ขอพรองค์พระพุทธนิมิต พระประธานภายในถ้ำวังนาคาธิบดี แห่งนี้ได้มีโอกาสได้ศึกษา พุทธประวัติ ที่ภพชาติหนึ่งได้ถือภพชาติเกิดมาเป็นพญานาค และได้บำเพ็ญเพียร ถือศีล ปฏิบัติธรรม จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ โดยภายในถ้ำวังนาคาธิบดีแห่งนี้ ได้ทำรูปหล่อองค์พญานาคไว้จนครบ ทั้ง 4 ตระกูล 9 พระองค์ จึงเหมาะแก่การมาศึกษาเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรม ไหว้พระ ในการอัญเชิญองค์ปู่อนันต์นาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี และองค์ปู่มุจลินท์นาคราช ในวันนี้ ได้มี นายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิ ทั้ง 9 องค์ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ที่จำพรรษาภายในวัด 29 รูป และ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ครอบครัวยากจน จำนวน 9 โรงเรียน ในเขตอำเภอุทุมพรพิสัย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมแสดงมุธิตาจิต ถวายพระครูวิจิตร วินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ ร่วมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ พี่น้องประชาชนด้วย

สำหรับประวัติของ องค์ปู่อนันต์นาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี และองค์ปู่มุจลินท์นาคราช โดย องค์ปู่อนันต์นาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี คือ องค์ปฐม นาคตนแรกแห่งหมู่มวลนาคทั้งปวง เชื่อว่าเป็นบัลลังค์แห่งองค์วิษณุหรือองค์นารายณ์ อำนาจแห่งการกำเนิดและทำลายล้างด้วยธรรมชาติจัดสรรตามกฎแห่งกรรมโลก พระชายาคู่พระบารมี พระนางอุษาอนันตวดีเทวี  อนันตนาคราชนั้นมีกายใหญ่โตมหึมา มีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันเศียร มักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม และองค์ปู่มุจลินท์นาคราช คือ  เป็นพญานาคมีอานุภาพมาก อาศัยอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นไม้มุจลินท์ สายพันธุ์ของพญามุจลินท์นาคราช คือ พญานาค 7 เศียร ซึ่งสืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราช (นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล) ซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคที่ฝั่งลาว ดำรงคงมั่น ปกปักษ์อารักข์พระศาสนา มหานาคราชประจำพระศาสดาองค์สมณะโคดม พระนางเทวีคู่บำเพ็ญ พระนางเทวีศรีณรรฐนพ ( เป็นสหมิตร ไม่ใช่ภรรยา )

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ