บึงกาฬ-จัดวิ่งไปปั่นไปสร้างวินัยสร้างบึงกาฬ

12

บึงกาฬจัดวิ่งไปปั่นไปสร้างวินัยสร้างบึงกาฬ
จ.บึงกาฬจัดกิจกรรมวิ่ง “ 9 ปี วิ่งไป ปั่นไป สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ” ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 2 ส.ค. 63 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณริมโขง ถ.ข้าวเม่า ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องในวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้กิจกรรม 9 ปี วิ่งไป ปั่นไป สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งระยะทางออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร/วิ่งระยะทาง 9 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

นักวิ่งจะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศในยามเช้า ชมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตำบลบึงกาฬและตำบลวิศิษฐ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พลานามัยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว กระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ..