สุรินทร์-โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ใช้มาตรการป้องกันโควิดที่เข้มข้น จัดให้นักเรียนเป็นแถว 5 แถว เดินเลียงกันวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน

9

สุรินทร์-โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ใช้มาตรการป้องกันโควิดที่เข้มข้น จัดให้นักเรียนเป็นแถว 5 แถว เดินเลียงกันวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน

จากที่โรงเรียนทุกแห่งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ หลายคนกังวลเรื่องมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะโรงเรียนตามต่างอำเภอ ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากมีมาตรการที่เข้มข้น เริ่มจากก่อนเข้าโรงเรียนต้องจัดตั้งแถว 5 แถว เดินเรียงกันเข้าโรงเรียนตรวจคัดกรองวัดไข้ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกับต้องมีสมุดไว้ปั้ม ให้ในหลายๆจุดที่มีเด็กรวมกันจำนวนมาก ทำพื้นที่เว้นระยะห่าง
ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผอ.โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทางโรงเรียนได้ใช้ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดไว้ ได้สั่งการให้กำชับเฝ้าระวังและป้องกัน

ทางโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้ให้ความสำคัญ พร้อมกับดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและในห้องเรียน ทั้งให้ความรู้หน้าพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับนักเรียนเบื้องต้น ถือว่าเป็นการช่วยในการเฝ้าระวังให้อีกทางหนึ่ง อย่างเช่น นักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโดยการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดพร้อมใส่หน้ากากอนามัยและให้ทุกคนใช้เจลล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าโรงเรียน ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ

รวมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หากพบนักเรียนมีอาการไข้ ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูกให้รีบนำไปพบแพทย์และรายงานให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทันที

เขมชาติ ชุณหกิจขจร..ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…