เลย-เปิดตลาดต้องชมริมโขงเพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการ

83

เลย-เปิดตลาดต้องชมริมโขงเพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการ อ.เชียงคาน จ.เลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการค้าขายสินค้าด้วยการเปิด”ตลาดต้องชมริมโขงเชียงคาน

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 31 ก.ค.2563 ณ ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด” “งานตลาดต้องชมริมโขงเชียงคาน” ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ขึ้น มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมในงาน

นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า การจัดงานเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม ชื่องาน “ตลาดต้องชมริมโขงเชียงคาน” ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ในวันนี้ตลาดต้องชมในการส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย มีจำนวน 2 แห่ง คือ ตลาดต้องชมถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง อำเภอเชียงคาน และตลาดต้องชมผลไม้บ้านไร่ม่วง อำเภอเมืองเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลย แห่งนี้ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ การกระตุ้นเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์

พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาร่วมแสดงภายในงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในตลาดต้องชม และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดต้องชมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักตลาดต้องชมมากขึ้น การจัดงาน “ตลาดต้องชมริมโขงเชียงคาน” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2563 ระยะเวลา 5 วัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 30 ราย การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอำเภอเชียงคาน สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดต้องชม อำเภอเชียงคาน และในจังหวัดเลย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย