ศรีสะเกษ-ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด ถวายเป็นพระราชกุศล

110

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง2 และชมรมคนรักในหลวง จัดกิจกรรมไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดมหาพุทธาราม ( วัดพระโต ) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมฯ, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนล่าง2 โดย นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาฯ และชมรมคนรักในหลวง โดย นายทิวา รุ้งแก้ว นายกสมาคมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 15 ภาคีในจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ แบบนิวส์ นอมอล ส่งเสริมการปองดอง สมาฉันท์ของคนในชุมชน ในอำเภอ จังหวัด โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 4 สาย มีผู้ร่วมเดินทาง จำนวน 250 คน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ ถนนสายวัฒนธรรม ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ.2560 จากเดิมที่เคยจัดเป็นเส้นทางเดียว ตระเวนไปจนครบ 10 วัดภายในวันเดียว แต่เนื่องจากทำให้เกิดการล่าช้า ในปีนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ แบบนิวส์ นอมอล จึงได้จัดแยกออกเป็น 4 สาย คือ สายที่ 1 จะเดินทางไปยังวัดสระกำแพงใหญ่ ไหว้ขอพรสรีระสังขารหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท, วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ( ถ้ำวังพญานาคาธิบดี ), วัดบ้านกู่ ชุมชนเผ่ากูย และวัดลำพูน สายที่ 2 จะเดินทางไปยังวัดกุดเมืองฮาม, วัดบ้านด่าน, วัดเมืองคง ชุมชนเผ่าเยอ, และวัดศรีบึงบูรพ์ สายที่3 เดินทางไปยังวัดละทาย, วัดจำปา, ชุมชนเผ่าลาวบ้านหัวนา, วัดบ้านจาน ไหว้ขอพรสรีระสังขารหลวงปู่หมุน, และวัดกลางกันทรารมย์ สายที่ 4 เดินทางไปยังวัดปราสาทเยอเหนือ, วัดสิเรียม,  ชุมชนเผ่าเขมร และวัดไพรพัฒนา ไหว้ขอพรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ซึ่งทุกวัดที่คณะเดินทางไป จะได้มีการสวดมนต์ สมาทานศีล 5 ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 ฟังธรรมะดีดีจากพระอาจารย์ รับพร ก่อนเดินทางไปตามเส้นทางตลอดทั้งวัน

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ