ลพบุรี-ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

112

ลพบุรีศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิระวิชิตสงครามจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2563

วันที่22 กรกฎาคม 2563 พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ (อ่าน = สะ-หนิด-ชะ-นก สัง–ขะ-จัน) ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิระวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งร่วมกันขับร้องบทเพลง สรรเสริญพระบารามี สดุดีจอมราชา และถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ว่า…จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

โอกาสเดียวกัน ยังได้นำข้าราชการกำลังพล ร่วมกันลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ภายในอาคาร พาสนยงภิญโญ ค่ายจิระวิชิตสงคราม ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี อย่างพร้อมเพียงกัน ด้วย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง