ศรีสะเกษ-ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

48

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา

ที่ โดมไกรภักดี วิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสมชัย  คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางนีรนุช  คล้ายทับทิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยคณะหมอ  พยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ สมาชิกและบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นำบุคลากร ครู อาจารย์  ตลอดจนนักศึกษาชาย หญิง จำนวน 450 คน ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  ได้แสดงถึงความ จงรักภักดี มีจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสต่อไป ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 438 ราย  ผ่านการคัดกรองใช้ได้ 358 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 122,500 CC.   

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ