ศรีสะเกษ-รำ 4 เผ่า ท่ามกลางสายฝนเปิดงานวัฒนธรรมอาเซียน

230

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงาน “ มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่อาเซียน ครั้งที่ 6 ” ถนนคนเดิน หวังดึงเศรษฐกิจหลังโควิด เปิดชุดรำ 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ รำกำลังสวย ฝนใหญ่เทลงมา นางรำไม่ได้ถอย ยังคงรำต่อครบทุกชุด

ค่ำของวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ที่ ตลาดนัดถนนคนเดินมารีหนองแคน ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ จัดเปิดงาน “ มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่อาเซียน ครั้งที่ 6 ” โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หอการค้า ร่วมกันเปิดงาน โดยได้จัดชุดรำ 4 เผ่า อันได้แก่ชนเผ่าส่วย, ลาว, เขมร และเยอ มาเปิดงาน ด้วยนางรำ 220 คน เริ่มต้นก็ดูสวยงามดีมาก แต่รำไปได้ครึ่งเพลง ฝนก็เทลงมาไม่หนักไม่น้อย ทำเอานางรำเปียกปอนไม่ตามๆ กัน แต่ด้วยสปิริตของนางรำทุกคน ไม่ได้ย่อท้อ ยังคงร่ายรำต่อไปจนครบทุกเพลง จำนวน 4 เพลง ขอชนในแต่ละเผ่า ทำเอาผู้ชมทุกคน ร่วมกันตบมือเข้าจังหวะ พร้อมกับเหมือนส่งกำลังใจจากใจให้กับนางรำทุกคน ยิ่งทำให้นางรำ ร่ายรำอ่อนช้อย สวยงาม ไม่หวั่นแม้ฝนกำลังตกอยู่ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งร่ายรำ ทั้งยิ้มหวาน รำต่อจบจนทุกเพลงด้วย

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาว เขมร กูย (ส่วย) และเยอ แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและบริการ ก่อให้เกิดรายได้ และคุณค่าทางสังคม การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมเกียรติภูมของประเทศ เสริมสร้างสัมพันธไมตรี เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณถนนคนเดินมารีหนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ บริเวณถนนคนเดิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ในการจัดงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การแสดงจากต่างประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา) , การแสดงรำ 4 เผ่าไทย (เขมร กูย(ส่วย) ลาว เยอ), การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ, การแสดงโปงลางจากสถานศึกษา, การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก 22 อำเภอ, การสาธิตทำอาหารพื้นเมืองศรีสะเกษ จาก 4 เผ่า, และการสาธิตทำอาหารอาเซียน (จีนและญี่ปุ่น)

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  วันนี้ได้เปิดงาน “ มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่อาเซียน ครั้งที่ 6 ” ในบริเวณถนนคนเดิน ซึ่งถนนคนเดินไม่ได้เป็นแค่เพียงการค้าขายเพียงอย่างเดียว ทำอย่างไรที่เราจะเอาวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ออกมาแสดง ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวที่ได้มาเดินถนนคนเดินแห่งนี้ ก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ตลาดถนนคนเดิน จะได้ไปคู่กับวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมก็จะได้รับทั้ง 2 สิ่ง และคาดว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่า ในอนาคตจะทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมากยิ่งขึ้น และเดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินอีกครั้ง กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ซึ่งในการแสดงแต่ละสัปดาห์จะไม่มีซ้ำกัน

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ