มุกดาหาร-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

13

มุกดาหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ (17 กค 63) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยบูรณาการร่วมกับ การดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ม 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอสว ครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งจังหวัดบูรณาการร่วมกับการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ในครั้งนี้คณะหน่วยแพทย์ พอ สว.จังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ตามพื้นที่เป้าหมายท้องถิ่นทุรกันดาร ตำบลโพธิ์ไทร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับบริการด้านการรักษา และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ

ส่วนหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ จำนวน 36 ทุน มอบจักรยาน วืลแชร์ ไม้เท้าคนชรา แว่นตา พันธุ์สัตว์น้ำ และ ถุงยังชีพ จาก เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีบริการจากส่วนราชการ ในการจัดหน่วยบริการประชาชนในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่และเคาเตอร์บริการในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าวอนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร