ศรีสะเกษ-ออกบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

36

จังหวัดศรีสะเกษออกบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติยังพื้นที่ทุรกันดาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563            

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หมู่บ้านที่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติออกบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล  ซึ่งมีประชาชนในเขตตำบลหนองกุง ได้นำสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัข และแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมันเป็นจำนวนมาก      

ด้าน นายนัทธ์เวโรจน์  บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ตลอดทั้งปี  โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะสนับสนุนด้านงบประมาณจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์  สำหรับหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ในครั้งนี้  เป็นการผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษปศุสัตว์อำเภอ ตลอดจนอาสาปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมบริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตลอดจนทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง  ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกความจงรักภักดี และ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ