ศรีสะเกษ-เปิดโลงให้ปิดทองร่างจริงหลวงปู่เครื่อง

168

มูลนิธิศิษย์หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ณ วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโลงศพสรีระสังขารของหลวงปู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ปิดทองร่างจริง กราบสักการะปีละครั้ง ณ ปราสาทพันปี

บ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสระกำแพงใหญ่ ดินแดนปราสาทของโบราณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อายุมากกว่าพันปี ที่เก็บสรีระสังขารของเทพเจ้าอีสานใต้ หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท หรือ พระมงคลวุฒิ ด้วยความปฎิบัติจริง นับตั้งแต่ได้เดินธุดงค์ ไปตามป่าเขา ก่อนที่จะมาจำพรรษาที่วัดสระกำแพงใหญ่ แห่งนี้ หลวงปู่เครื่อง เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2453 เกจิที่ละสังขารไปเมื่อ 28 กรกฎาคม 2551 แต่สรีระสังขารยังคงอยู่ไม่เน่าเปื่อย พุพัง ร่างกายได้ยุบแห้งติดกับกระดูก แห้งไปเฉยๆ อย่างน่าอัศจรรย์ ศิษยานุศิษย์จึงได้เก็บรักษาร่างของหลวงปู่เอาไว้ในโลงแก้วปกติ และจะเปิดฝาโลงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงวันเกิดของหลวงปี ปีนี้เปิด ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ชำระสรีระ เช็คร่างกายสรีระสังขารหลวงปู่ พร้อมกราบไหว้ขอขมาองค์หลวงปู่ ถวายผ้าไตร จีวร สำนึกในพระคุณของหลวงปู่ที่มีต่อการศึกษาของพระเณร และญาติโยม อันเนื่องมาจาก ตัวหลวงปู่เอง ในสมัยนั้น อยากเรียน แต่ไม่ได้เรียนเพราะสภาพพื้นที่บ้านนอก ธุรกันดาร ครอบครัวยากจน จึงเรียนจบแค่ ชั้น ประถมปีที่1 ครึ่ง หลวงปู่เครื่อง จึงได้ออกมาบวช และได้พัฒนาด้านการศึกษา เพราะหลวงปู่เคยเทศสอนว่า “การสร้างโบราณสถาน โบราณวัตถุ สร้างวัด สร้างปราสาท ใครก็สร้างได้ แต่ไม่ยั่งยืน ซึ่งหากจะทำให้ประเทศชาติเจริญ จะต้องสร้างคนให้มีการศึกษาเท่านั้น”

นายสมัย เพ็งแจ่ง ประธานมูลนิธิและนายกสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง กล่าวว่า คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เครื่อง ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากสรีระสังขารของหลวงปู่กันเป็นประจำในทุกๆ ปี ๆ ละ 1 หน ในช่วงวันเกิดของหลวงปู่เครื่อง จะเปิดโลง โดยในปีนี้ก็ได้จัดขบวนแห่ผ้าสงบ จีวร ผ้าไตร มาถวายหลวงปู่ กราบขอขมา ในช่วงเย็นก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมให้หลวงปู่ ขณะเดียวกัน สมัยที่หลวงปู่ยังคงมีชีวิตอยู่ หลวงปู่ได้ตั้งจิตสร้างอยู่ 2 อย่างใหญ่ๆ คือ โรงพยาบาล และสถานศึกษา พร้อมให้การสนับสนุนการศึกษาของทุกคน ให้โอกาสทุกคน ทั้งพระ ทั้งเณร โดยหลวงปู่จะคอยกำชับ บังคับทุกคน พระเณร ต้องไปเรียน ไม่เรียนไม่รู้ ไม่มีวิชา จะไปสอนใครได้ ญาติโยมเขาเรียนหนังสือ พระเณรก็ต้องเรียน สร้างอะไรให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน หากไม่สร้างให้คนมีความรู้ก็ไร้ประโยชน์ เพราะทุกสิ่งอย่างที่สร้างขึ้น ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา ตามอายุกาลของมัน ในวันครบรอบวันเกิดหลวงปู่ คณะมูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาของทั้งพระ และเณร ญาติโยม ลูกหลานที่เรียนดี ตั้งใจ ปีนี้ก็เช่นกัน โดยกราบนิมนต์ พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นองค์ประธานมอบ นอกนั้น ยังได้มีคณะสรภัญญะ ศิลปะของชาวอีสาน บูชาคุณหลวงปู่ นำโดย นางสาว นิธินาถ ธนินกุลกิตติ ประธานชมรมรักษ์ถิ่นศรีสะเกษ มาร้องสรรเสริญพระคุณ และประวัติหลวงปู่เครื่อง ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับฟังด้วย

//////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ