ลพบุรี-คณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก

68

ลพบุรี คณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก สภาผู้แทนราษฎร์ เดินทางลงพื้นที่ติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 6 จังหวัดภาคกลาง

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก สภาผู้แทนราษฎร์ พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา “การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ,ชัยนาท ,สิงห์บุรี ,สระบุรี อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 6 จังหวัด คือสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ร่วมลงพื้นที่ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก

ทางด้าน นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการกำลังออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักอย่างเป็นระบบ สิ่งสำคัญคือ อยากขอความร่วมมือให้ท้องถิ่น ท้องที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งให้ยั่งยืน โดยมีความเห็นว่าในส่วนของจังหวัดลพบุรียังมีพื้นที่ที่จะสามารถจัดทำโครงการได้อีกหลายแห่ง อาทิ การสร้างเขื่อนกักน้ำในแม่น้ำลพบุรี เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ รวมทั้งพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีปัญหาปริมาณน้ำลดลงอย่างมากในช่วงฤดูแล้ง โดยครั้งนี้ คณะได้ลงพื้นที่ สำรวจแม่น้ำลพบุรี และพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ และเดินทางไปสำรวจพื้นที่แม่น้ำป่าสัก คลองลำสนธิ ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าสู่คณะกรรมาธิการฯ และสภาผู้แทนราษฎร์ เพื่อบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ต่อไป

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง