เลย-เกษตรกรเลี้ยงแพะพันธุ์ดีป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศรายได้สูง

173

เลย-เกษตรกรเลี้ยงแพะพันธุ์ดีป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศรายได้สูง อ.เอราวัณ จ.เลย เกษตรกรใช้เนื้อที่ 20 ไร่ปลูกหญ้า สร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะป้อนตลาดในไทยและตลาดต่างประเทศราคาสูง รายได้นับแสนบาท/เดือน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โนราฟาร์ม เลขที่ 75 หมู่ 10 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย พบกับ นายสุเจต พงศานนท์ เจ้าของฟาร์มและรองประธานเครือข่ายเลี้ยงแพะภาคอีสานตอนบน เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเอราวัณ จ.เลย นายสุเจตฯกำลังให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกของศูนย์ที่เข้ารับการอบรมด้านการเลี้ยงแพะ การผลิตปุ๋ย อาหารพืชและสัตว์ในพื้นที่ พร้อมกับนำผู้สื่อข่าวเข้าชมขบวนการผลิตการเลี้ยง การดูแลแพะภายในฟาร์ม”โนราฟาร์ม” ที่มีผู้ดูฟาร์มประกอบด้วย บุคลในครอบครัว และ จาก MOU รวม 4 คนด้วยกัน

นายสุเจต พงศานนท์ กล่าวว่า เหตุที่ตนต้องมาเลี้ยงแพะนั้นเนื่องมาจากการทำสวนยางพาราของตน ประสบกับปัญหาคือราคายางตกต่ำมาก แต่ปุ๋ยเคมีราคาสูง ภาวะการไม่คุ้มทุนเกิดขึ้น จึงศึกษาข้อมูลที่ภาคใต้พบว่าการเลี้ยงแพะจะมีความเจริญอีกนอกจากขายเนื้อขายตัวแพะมีชีวิตราคาดีแล้ว มูลของแพะประโยชน์สูงต่อไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก โดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาจึงเริ่มด้วยการใช้พื้นที่ 40 ไร่ ทำการเพาะปลูกต้นไม้ ปลูกพืชและแบ่งเป็นฟาร์มแพะ แปลงหญ้า 20 ไร่ ทดลองเลี้ยงแพะ จนขณะนี้มีการขยายพันธุ์ด้วยตนเอง และใช้มูลแพะเป็นปุ๋ย 100% ทั้งนี้ก็ด้วยศักยภาพของจังหวัดเลยนั้นมีพร้อมทุกอย่าง สำหรับการเกษตร อากาศดี น้ำดี มีภูมิประเทศภูเขาสูง ความเป็นป่า 7 ล้านไร่ ในจำนวน 2. 6 ล้านไร่ที่ทำการเกษตร ในจำนวนนี้มี 30,000 ไร่ ปลูกพืชฤดูแล้งและข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นอาหารแพะอย่างมหาศาล จึงมองว่านี่คือศักยภาพของแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ โดยเฉพาะแพะ เพราะตลาดมีความต้องการสูง แพะชอบกินและนอนที่สะอาด ที่พักนอนก็สูง เป็นโรงเรือน อากาศถ่ายเทดี และการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ด้านพันธุ์นั้นเริ่มแรกใช้พันธุ์ผสม ต่อมาก็ใช้พันธุ์อื่นที่เป็นสายพันธุ์ดี จาก จ.นครราชสีมา แพะพันธุ์เนื้อคือ บอร์ คาราฮารี เรด และแองโกลนเบียนเป็นทั้งพันธุ์นมและเนื้อ ส่วนพันธุ์คือ ซาแนน ทอกเกนเบอร์กและ อัลไพน์ แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินอาหารที่หาได้ง่ายทั้งใบไม้ หญ้า อาหารหลักคือใบกระถิน ที่มีอยู่มากในท้องถิ่น หญ้าและแปลงหญ้าที่ปลูกคือตูนีเซียและหญ้าแองโกร่า และกากมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ข้าวโพด ในพื้นที่นำมาหมักเป็นอาหารเสริม โดยให้อาหาร 3 มิ้อ/วัน ณ วันนี้มีแพะเพศเมีย 400-500 ตัวส่วนเพศผู้กว่า 10 ตัว ส่วนรายได้เฉพาะผลิตแพะตัวผู้น้ำหนักกว่า 30 กก. 50 ตัวก็จะมีรายได้กว่า 120,000 บาท/เดือน ด้านการตลาดนั้นเปิดกว้างจะมีพ่อค้านำรถมารับซื้อถึงฟาร์มเพราะนิยมสูงทั้งจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ชาวอิสลามนิยมสูง ขอเพียงเปิดตลาดหมดโรคโควิดตลาดจะกว้างขึ้นอีก ด้านอาหารที่นิยมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละประเทศแต่ละจังหวัด และเนื้ออร่อยกว่าเนื้อวัว ทั้งแกง หมก ลาบ ปิ้ง ย่าง หมาร่า ที่สำคัญเป็นแพะปลอดสารพิษ เลี้ยงโดยอาศัยแหล่งอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก อีกด้วย

การเลี้ยง”แพะ” ดร.สุวัฒน์.มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้คัดเลือกให้แพะเป็นสัตว์ส่งเสริมแล้วด้วย ได้พิจารณาแล้วทั้งความ เหมาะสมมากคือ แพะ ตกลูกได้ 2 รอบ/ปี./ตัว และที่สำคัญมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนมั่นคง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ออกประกาศให้ผู้ซื้อหรือตลาดยื่นความประสงค์ที่ สนง ปศุสัตว์จังหวัดเลย ขึ้นทะเบียนแล้ว ณ วันนี้ 3 ราย เช่น ที่ จ.ร้อยเอ็ดเป็นตลาดใหญ่เป็นผู้ประกอบการมีความพร้อมสูง ที่รวบรวมซื้อแพะและมีเครือข่าย ที่ ร้อยเอ็ด จ.ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมโยงมายังภาคกลาง ภาคใต้ ภาค เหนือและภาคอีสาน ติดต่อได้ที่นายสุเจต พงศานนท์ โทร095 6699175, 081 7099420

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย