ศรีสะเกษ-หิ้วตะกร้าไม่ไผ่มาใส่บาตร วันอาสาหฬบูชา

59

นักท่องเที่ยว แห่มาทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา หิ้วตะกร้ามาใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ ร่วมกับชนเผ่าลาวของจังหวัดศรีสะเกษ แน่นวัด พร้อมกับการเดินชมตลาดโบราณของชุมชนบ้านหว้าน เนื่องในวันหยุด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีนักท่องเที่ยว ญาติโยม พี่น้องประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในอาสาฬหบูชา เริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล5 จากนั้นได้พากันหิ้วตะกร้าไม้ไผ่ที่ใส่ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของที่จะร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ อันเป็นประเพณีของชนเผ่าลาวของชุมชนบ้านหว้านแห่งนี้ ที่ได้ทำกันในทุกเช้าของวันอาทิตย์ โดยจะกันสวมนุ่งผ้าไทยมาใส่บาตรกัน และจะร่วมกันอนุรักษ์ตะกร้าไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหัตกรรมของชุมชนที่ทำจำหน่ายกันเป็นอาชีพเสริมนอกจากการทำนาข้าว โดยในวันนี้ได้มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมหิ้วตะกร้ามาใส่บาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ก่อนวันเข้าพรรษา ที่ชาวพุทธจะนิยมออกมาพร้อมญาติๆ ลูกหลาน มาทำบุญกัน และเนื่องในมีวันหยุดยาวติดเนื่องกัน จึงมีผู้คนจำนวนมากแห่มาทำบุญกัน

ในขณะที่ทางวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ได้นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้มีผู้มาร่วมทำบุญจำนวนมาก ได้มาแบ่งปันใส่ในตู้ปันสุข ของทางวัด เพื่อไว้บริการแก่ทุกคนที่ประสงค์จะหยิบไปทานไปใช้กันได้ต่ออีกด้วย วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้านแห่งนี้ ถือเป็น 1 ใน 10 วัด ที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัดที่น่าเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ จึงทำให้พี่น้องประชาชนที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน หรือวันอาทิตย์ ได้มาร่วมกันทำบุญสวดมนต์ไหว้ พระก่อนใส่บาตรกันทุกวันอาทิตย์ ภายหลังจากได้รับการผ่อนปรนจากสถานการณ์โควิด19 ได้ดำเนินการตามประเพณีการเข้าวัด ทำบุญใส่บาตรกันทุกเช้าวันอาทิตย์กันตามปกติแล้วเช่นกัน

//////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ