ศรีสะเกษ-โพธิ์ศรีสุวรรณเมืองปลอดเหล้า

32

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นอำเภอต้นแบบของการประกาศตัวเป็นอำเภอแห่งการจัดงานศพปลอดเหล้า ก่อนที่จะขยายสู่งานบุญทุกประเภทปลอดเหล้า มีนักดื่มนับร้อยนับพันที่ประกาศงดเหล้า ทั้งเข้าพรรษา และช่วงออกพรรษา วันนี้ประกาศเป็นอำเภอปลอดเหล้าต่อช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน ที่สมัครใจที่จะงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มาประกาศเจตนารมย์ กล่าวคำสัตย์ปฎิญานต่อหน้าพระพุทธรูปประจำอำเภอ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ว่า ในช่วงระยะการเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ จะงดดื่มเหล้า สุรา เบียร์ รวมทั้งเครื่องแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่ และพระราชินีนาถ และเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง ที่จะได้พักตับ เพื่อครอบครัว ที่ไม่มีพ่อแม่ขี้เหล้าเมาเข้าบ้านทุกวัน ซึ่งที่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นี้ ถือเป็นต้นแบบของการรณรงค์งดเหล้าในงานศพ ต่อมาก็ได้ขยายสู่งานบุญปลอดเหล้าทุกชนิด และจากการเก็บตัวเลขทางสถิติ ทำให้ทราบว่า สามารถประหยัดเงินทั้งอำเภอไปได้ กว่า 50 ล้านบาท ในแต่ละปี ครอบครัวที่มีงานศพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล้ามาเลี้ยงแขกในงานไปได้ อย่างน้อย งานละ 50,000 ถึง 100,000 บาท ทำให้เจ้าภาพมีเงินเหลือเก็บไปเป็นทุนเลี้ยงชีพ หลังการจัดงานศพเสร็จ

นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ในวันนี้นอกจากที่ทุกคนจะออกมาร่วมประกาศเจตนารมย์ในการงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ที่ช่วยกันปราบลูกน้ำยุงลาย โดยจะต้องเริ่มที่ตนเอง ในการตรวจส่องหาลูกน้ำ ยุงลาย รอบๆ บ้าน คว่ำภาชนะทุกชนิดที่มีน้ำขังอยู่สืบเนื่องจากช่วงนี้ ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง น้ำที่ขังอยู่ในภาชนะต่างๆ อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ที่เป็นอันตรายต่อทุกคน ไม่ใช่แค่เด็ก รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย และยิ่งทุกวันนี้ เชื้อไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหนะ  เชื้อจะมีความรุนแรงมากหลายเท่า เพราะมีการวิวัฒนาการของเชื้อไปตามยุคโลกสมัยใหม่ด้วย  การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ยังเป็นวิธีเดียวที่ป้องกันอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้ทุกครัวเรือน ตรวจแหล่งเพาะพันธ์ โอ่ง อ่าง กระบะ ภาชนะอื่นใด ที่จะมีน้ำขังให้หมดสิ้นทุกครัวเรือนจากนี้ไปด้วย เพื่อตนเอง และบุตร ของเราทุกตน

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ