บึงกาฬ-เปิดเทอมวิถีใหม่NewNormalทุกโรงเรียนตื่นตัวป้องกันโควิด

78

วันที่ 1 ก.ค. เวลา 08.00 น. ที่ประตูหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นำคณะครู ตั้งแถวตรวจคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นปีที่ 6
ก่อนเข้าไปภายในโรงเรียนตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้โรงเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียน

โดยนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งครู ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขิงโรคโควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดทำแผนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน ในแบบสลับวันเรียน โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตามรูปแบบวิถีชีวิตในแบบใหม่ (New Normal)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่นเดียวกับโรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ นำคณะครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ทหารชุดปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบึงกาฬ ตรวจคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-6 จำนวนกว่า 2,700 คน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนใหม่แบบวิถีใหม่ New Normal ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สม.อยู่ประจำโรงเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น หากพบนักเรียนที่มีอาการผิดปกติสามารถเข้าตรวจคัดกรองได้ทันที

โดยจัดให้มีการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน มีการสังเกตอาการ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ก่อนเข้าไปในโรงเรียน หากมีไข้จะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลทันที กำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอมากกว่า 40 จุด มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง

ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) มีการติดคิวอาร์โค้ดของ
“ไทยชนะ”หน้าโรงเรียน ให้นักเรียนสแกนเข้าและออก เป็นต้น..

ภาพ/ข่าว อารยา//บึงกาฬ