โรงเรียนในยะลา เปิดเรียนวันแรก คึกคัก ครู – นักเรียน พร้อมสู้เอาชนะโควิด-19

11

วันนี้ 1 ก.ค.63 เวลา 07.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งเป็นวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันแรกอย่างเป็นทางการ หลังจากต้องปิดโรงเรียนไปเกือบ 3 เดือน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บรรยากาศทั่วไป มีบรรดาผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลานมาโรงเรียนกันอย่างคึกคัก ตามมาตราในการดูแลสุขภาพ ปกป้องตนเองและคนรอบตัว ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการดูรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.12 อาสารักษาดินแดน (อส.เมืองยะลา) คอยรักษาความปลอดภัยคณะครู และนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน และภายในโรงเรียน นอกจากนั้น ยังมี ชุด อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (อรบ.) ร่วมปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

น.ส.วรนุช ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป เปิดเผยว่า ในวันนี้ 1 ก.ค.63 เป็นเทอมวันแรก มีเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 351 คน ก่อนที่นักเรียนย่างก้าวเข้ามาภายในโรงเรียน จะต้องมีการล้างมือ 2 จุด แยกชาย หญิง และนักเรียนจะเดินไปที่ห้องเรียนของตนเองส่วนเด็กเล็ก อนุบาลที่ไม่ค่อบคุ้นชิน ก็จะอนุญาตให้ผู้ปกครองไปส่งถึงมือครูได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนััน ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ เหมือนกับนักเรียน ถึงจะผ่านเข้ามาภายในโรงเรียนได้ โดยทางโรงเรียนได้กำหนดนโยบายให้นักเรียน ครู ผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในช่วงที่มาส่งแฟ้มงาน นักเรียนใส่หน้ากากผ้าทุกคน อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมหน้ากากสำรองไว้ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนจริง ๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสาป

สำหรับการจัดการเรียน การสอน กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะจัดตามความเหมาะสม โดยไม่อนุญาตให้เด็กเล่นในสนามเด็กเล่น ชั้นเรียน ก็จะมีการเว้นระยะห่าง แต่ละชั้น แต่ละห้องเรียน จะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน หรือ 21 คน หากเกินในทุกชั้น ก็จะจัดแยกเป็น 2 ห้อง และมีครูประจำชั้น 2 คน โดยใช้ห้องพิเศษที่มีว่างอยู่ เน้นจัดการเรียน การสอน DLTV ใช้เป็นสื่อช่วยครู เพราะครูทุกคนไม่ได้ถนัดวิชาเอกทุกวิชา ก็จะต้องทำงานกันเป็นทีม เพื่อให้การเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และจะช่วยในการดูแลเด็กให้เปลอดภัยจากเชื้อโรค สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง โดยทุกอาคารก็จะจัดเจลล้างมือก่อนเข้าเรียน ในชั้นเรียน นักเรียนก็จะต้องล้างมือทุกครั้ง
นอกจากนี้ ในส่วนการรับประทานอาหารกลางวัน ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาให้เด็กรับประทานกันในห้องเรียน โดยเว้นระยะห่าง ซึ่งจะมีแม่ครัวนำอาหารมาส่งให้ และจะอยู่ในความดูแลของครูประจำชั้น สำหรับห้องน้ำ ก็จะมีนักการภารโรง รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดให้ โดยนักเรียนไม่ต้องไปทำความสะอาดเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ส่วนของนักเรียนอนุบาล ในช่วงพักกลางวันที่นักเรียนจะต้องนอน ก็จะมีการเว้นระยะห่างเช่นกัน
ทางผู้ปกครอง ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะทางโรงเรียนบ้านท่าสาป มุ่งเน้นความสะอาด ความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา