เลย-ททท.สำนักงานเลย จัดประชุมแบบ “New Normal” แถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

12

เลย-ททท.สำนักงานเลย จัดประชุมแบบ “New Normal” แถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
อ.เมืองเลย จ.เลย ททท.จัดประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวการประชุมแบบ New Normal

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ 30 มิ.ย.2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรทมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เป็นประธานเปิดการ”จัดประชุมแบบ “New Normal” แถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จำนวน 34 ราย พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู จำนวน 17 ราย เข้าร่วมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนงานในการฟื้นฟูเยียวยาซ่อมสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายหลังจากการคลายล็อควิกฤตโควิด-19 อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน 300663 เลย-ททท.สำนักงานเลย จัดประชุมแบบ “New Normal” แถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมว่า เป็นการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของ ททท. และสาธิตการจัดประชุมแบบ New Normal โดยมีโรงแรมเลย พาเลซ เป็นตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในการจัดเจ้าหน้าที่สาธิตการคัดกรองก่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญมีโต๊ะคลินิกให้คำแนะนำการรับสมัครผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมมาตรฐาน SHA

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวถึงทิศทาง ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยววิถีใหม่เลือกใช้บริการมาตรฐานการบริการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวภาคอีสานและจังหวัดเลยควรมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เน้นการเพิ่มรายได้ ไม่เน้นปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ต้องสร้างความทันสมัยและสร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับสู่สากล “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ ปลอดภัย สะอาด สะดวก และยั่งยืน” ในการประชุมแบบ New Normal ในวันนี้ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้มอบป้ายมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ โรงแรมเลยพาเลซ โรงแรมภูเรือแซงค์ฌัวรีรีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมเอยูเพลส โรงแรมฟอร์จูนดีเลย ภูผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปา และ เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถสมัครเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha ททท. คาดหวังให้ทุกสถานประกอบการมีป้ายมาตรฐาน SHA และปฏิบัติความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในการจัดเจ้าหน้าที่สาธิตการคัดกรองก่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญมีโต๊ะคลินิกให้คำแนะนำการรับสมัครผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมมาตรฐาน SHA

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวถึงทิศทาง ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยววิถีใหม่เลือกใช้บริการมาตรฐานการบริการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวภาคอีสานและจังหวัดเลยควรมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เน้นการเพิ่มรายได้ ไม่เน้นปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ต้องสร้างความทันสมัยและสร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับสู่สากล “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ ปลอดภัย สะอาด สะดวก และยั่งยืน”
ในการประชุมแบบ New Normal ในวันนี้ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้มอบป้ายมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ โรงแรมเลยพาเลซ โรงแรมภูเรือแซงค์ฌัวรีรีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมเอยูเพลส โรงแรมฟอร์จูนดีเลย ภูผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปา และ เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถสมัครเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha ททท. คาดหวังให้ทุกสถานประกอบการมีป้ายมาตรฐาน SHA และปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย