มุกดาหาร-กฟภ.มอบเงิน 10 ล้านบาทสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร

6

มุกดาหาร – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63ที่ห้องประชุม 250 ปีมุกดาหาร นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานรับมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท จากนายเชษฐ คะปัญญา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ ” PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ” ก่อนส่งมอบให้ นายแพทย์บัญชา ผลานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นสักขีพยาน

นายเชษฐ คะปัญญา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารการ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการประชาชน

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2563 ให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน ๆ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 คน ๆ ละ 4,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน ๆ เป็นเงิน 8,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ที่มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร ในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในอันที่จะทำให้โรงพยาบาลมุกดาหาร มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์และมีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร