บึงกาฬ-จิตอาสาร่วมทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเรียนใหม่แบบวิถีใหม่NewNormal

9

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี รอง ผบก.ภจว.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า จัดระเบียบโต๊ะเก้าอี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมี พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ,ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ,กองกำกับสืบ ภ.จว.บึงกาฬ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ,ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบึงกาฬ,คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนบึงกาฬ รวมทั้งหมดกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ปิดโรงเรียน งดการเรียนการสอนนานหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ สำหรับการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่สามารถมากลับมาทำกิจกรรม ศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนได้ตามปกติโดยเร็ว

การจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียนทุกตารางนิ้ว รวมทั้งเก็บกวาดขยะ และสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนใหม่แบบวิถีใหม่ New Normal โดยโรงเรียนบึงกาฬ ได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน มีการสังเกตอาการ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ก่อนเข้าไปในโรงเรียน หากมีไข้จะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลทันที กำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอมากกว่า 40 จุด มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) มีการติดคิวอาร์โค้ดของ “ไทยชนะ”หน้าโรงเรียน ให้นักเรียนสแกนเข้าและออก  เป็นต้น

ภาพ/ข่าว อารยา///บึงกาฬ