ศรีสะเกษ-บูรณาการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

114

อำเภอเมืองศรีสะเกษ บูรณาการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

วันที่ 25 มิถุนายน2563 ที่วัดบ้านหนองเข็ง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off รณรงณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลโพนเขวา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา ร่วมให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ซึ่งได้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการกว่า 300.- คน

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอเมืองศรีสะเกษได้บูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และ อบต.โพนเขวา บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 3 มุ่งเน้นสัตว์เลี้ยงที่ตกหล่นหรือไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนหรือทำหมันในครั้งก่อนได้ เพื่อขยายผลป้องกันและควบคุมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดภายในปี 2563

ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีร่วมกัน ซึ่ง พบว่าประชาชนต่างให้ความสนใจและตื่นตัวนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

///////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ