หนองคาย-โรงรับจำนำสำรองเงินไว้รับเปิดเทอม 130 ล้าน

8

โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองหนองคาย สำรองเงินไว้กว่า 130 ล้านบาท เพื่อรองรับช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน สำหรับวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท และวงเงินที่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

ที่สถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน ในสถานธนานุ เทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีนายสมเกษ สงค์โพธิ์กลาง ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนองคาย ให้การต้อนรับ รายงานสถานการณ์การเงินและการให้บริการในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนมาใช้บริการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมและการสำรองเงินเพื่อให้บริการประชาชนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเปิดภาคเรียน สถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนในช่วงที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้เงิน คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการสถานการณ์การเงินและการเตรียมความพร้อมของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนองคาย ก็ได้รับทราบว่า ขณะนี้ได้มีการสำรองเงินไว้รองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในช่วงเปิดภาคเรียน จำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการทั้งจำนำและไถ่ถอน เฉลี่ยวันละประมาณ 80 คน มีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ 1 ล้านบาท คาดว่าวงเงินที่มีการสำรองไว้จะเพียงพอรองรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ สถานธนานุบาลเอง ก็ได้มีการปรับปรุง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ รูปแบบที่ปรับปรุงใหม่ไม่เหมือนโรงรับจำนำ แต่เหมือนกับธนาคารทั่วไป ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 – 98 นำทองคำมาจำนำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ฝากถึงผู้ปกครองและประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ว่า โรงรับจำนำ ของเทศบาลเมืองหนองคาย  ช่วงนี้มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน สำหรับวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท และวงเงินที่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ซึ่งดอกเบี้ยวงเงินที่ต่ำกว่านั้นเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้ใช้เงินเป็นจำนวนมาก อัตราดอกเบี้ยจึงไม่แพง ส่วนวงเงินที่เกิน 5,000 บาท ก็คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 12 บาท/ปีเท่านั้น.

…………………………

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย