มุกดาหาร-ชาวบ้าน 7 หมู่ประท้วง อบต บ้านค้อไม่เอาถนนคอนกรีต

409

มุกดาหาร – ชาวบ้าน 7 หมู่บ้านประท้วงนายก อบต. บ้านค้อ ไม่เอาถนนคอนกรีต จะเอาถนนลาดยางเหมือนเดิม นายกฯแจงได้ให้ผู้ใหญ่บ้านทำประชาพิจารณ์ก่อนลงมือทำ รวม 2 โครงการงบประมาณกว่า 13 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 นายชัยธิศักดิ์ คนหาญ ตัวแทนชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 100 คน ประกอบด้วย บ้านแข้ หมู่ 5 , 6 บ้านค้อ หมู่ 2 , 3 , 11 และบ้านดงยาง หมู่ 3 และหมู่ 6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และได้ถือป้ายข้อความ “ ชาวบ้านแข้ไม่เอาถนนคอนกรีตทับลาดยาง , ขอคัดค้านโครงการสร้างถนนคอนกรีตทับลาดยาง , ไม่เอาโครงการที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม “ เพื่อมายื่นหนังสือขอคัดค้านไม่เอาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.บ้านค้อ

นายชัยธิศักดิ์ คนหาญ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาร้องเรียนถนนคอนกรีตทับลาดยาง สายบ้านแข้ ไปถึง หมู่ 11 บ้านค้อ ถ้าทาง อบต.ทำถนนเส้นนี้ขึ้นมาจะเกิดอุบัติเหตุ และจะเกิดปัญหาขึ้นมามากมาย เกิดน้ำท่วมชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ถนนเก่าเป็นลาดยางดีอยู่แล้ว สภาพยังใช้การได้ดี ไม่ชำรุดเสียหาย และมายื่นหนังสือให้ท่านนายกฯ และชาวบ้านในตำบลบ้านค้อ ไม่ต้องการถนนคอนกรีตทับลาดยาง

ด้านนายจีระศักดิ์ คนกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ กล่าวว่า ทาง อบต.ได้รับงบประมาณปีนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์ ได้ของบประมาณไปในปี 61 จาก อปท. ต่อมาในปี 63 ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแข้ หมู่ 5 ถึงบ้านค้อ หมู่ 2 , 3, และ 11 เมื่อก่อนเป็นถนนทางหลวงชนบท ได้รับโอนเมื่อปี 2545 และได้โครงการมาอีก 1โครง คือจากหมู่ 11 ไปถึง หมู่ 4, บ้านดงยาง รวม 2 เส้น เส้นที่ 1 รวม 4 ล้านบาทเศษ เส้นที่ 2 รวม 9 ล้านบาทเศษ รายละเอียดทุกอย่างมรเอกสารพร้อม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายทางพัสดุ

ส่วนได้งบประมาณมาแล้วก็ได้แจ้งสู่สภา อบต. แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้รับทราบและได้ลงแจ้งทุกหมู่บ้าน ได้เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านมาแจ้งแล้ว และกรณีชาวบ้านว่า ถนนคอนกรีตด้อยกว่าถนนลาดยาง และเอาถนนคอนกรีตทับลาดยาง และได้รับการร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม และ ปปช. ก็บอกว่าถนนยังดีอยู่ ทำไมต้องทำ แต่ก็ได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนนี้ว่า ถนนเส้นนี้ได้รับงบประมาณ ถ้าเกิดงบประมาณตัวนี้ ถ้าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 พ.ค. โครงการนี้ก็จะตกไป เราจำเป็นในกรณีนี้ถ้าเราจะแจ้งไปทางจังหวัดหรือทางกรมฯกลังจะไม่ทัน และอีกกอย่างโครงการนี้ก็ตกไป ถ้าเกิดตกไปจริง ๆ ผมก็จะมีคนร้องไปอีกว่า ผมละเว้นปฎิบัติหน้าที่ ทำไมงบประมาณมาแล้ว ทำไมไม่ทำ ชาวบ้านเสียผลประโยชน์ในการสัญจร และก็ให้ความเป็นธรรมกับผมบ้าง เราไม่ได้โกหก เพราะถนนชำรุดทรุดโทรมบางส่วน แต่ในส่วนของบ้านแข้ หมู่ 5, 6 ประวัติการสร้างมานานแล้ว มีลายแตกงาไปหมดแล้ว ในส่วนของ หมู่ 2, 3, และหมู่ 11 อันนี้พังมากเลยเห็นได้ชัด และมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าทำไมไม่ซ่อมถนน ถ้าเอางบประมาณสูง ๆ งบของ อบต. ไม่เพียงพอ ถ้างบเกินศักยภาพท้องถิ่นก็ขอไปที่ อปท.

ส่วนถนนที่สร้างไปแล้วไหล่ทางที่สูงต่ำนั้น ก็ได้คุยกับชาวบ้านแล้วว่า มันจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อย ในเรื่องของคลองระบายน้ำของ หมู่ 2,3,11 มีผลกระทบอยู่แต่จะใช้งบ อบต. ที่มีอยู่จะยกระดับคลองระบายน้ำให้เท่าเทียมกับถนน คำนวณแล้วว่าโอกาสน้ำเข้าสู่หมู่บ้าน ก็มีบางบ้านก็จะแก้ไขให้

สำหรับเรื่องของคอนกรีตทับลาดยางนั้น เป็นโครงการที่ส่งมาจากกรม เรียกว่าโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยระบุวัตถุประสงค์ และก็ได้ขอคอนกรีตไป เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ทางสภาไม่สามารถเปลี่ยนคอนกรีตเป็นลาดยางได้ และนายกฯ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าเปลี่ยนแปลงไปก็ล่าช้าไปอีก ชาวบ้านเสียประโยชน์

นายชฎิล คล่องแคล่ว ผอ.กองช่าง อบต. บ้านค้อ กล่าวว่า ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางเจ้าปูเหล็กก่อน บางเจ้าใส่เหล็กที่หลัง ตามที่ร้องเรียนเขาบอกว่า ไม่ใส่เหล็ก ไม่ใช่เลยมันผิดเลย เนื่องจากที่ยังไม่ใส่ ได้เทปูนลงไปก่อน เนื่องจากได้ใส่เหล็กตะแกรงใส่ทีหลัง เพราะเวลาใส่ไปแล้วจะไม่จมไปในทราย ถ้าใส่เหล็กก่อนจะจมไปในทราย เพราะว่าปูนทับแล้วจะดึงเหล็กขึ้นยาก จึงได้ใส่เหล็กทีหลัง คนถ่ายเขได้ถ่ายแว็บเดียวก็หนีไป ของเราได้มีคนคุมงานอยู่แล้ว และถนนคอนกรีตมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถนนลาดยางขอยืนยัน..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร