มุกดาหาร-PEA จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร

67

มุกดาหาร PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง หน่วยงาน PEA กับสื่อมวลชน

ที่ห้องจันทร์ส่องหล้า โรงแรมเคียงโขง จังหวัดมุกดาหาร นายวีระศักดิ์ พลรดารัตน์ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะผู้สื่อข่าว “ PEA สานสัมพันธ์สื่อมวลชน 2563 ” โดยมี นายประดิลาภ ร่มเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร

นายวีระศักดิ์ พลรดารัตน์ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารมาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการพบปะพูดคุย ตลอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง PEA และ สื่อมวลชน เพื่อที่ทาง PEA จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากทางสื่อมวลชน นำไปพัฒนางานด้านการบริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารกับสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร ในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้าถึงประชาชน อย่างทั่วถึง เช่น หลักเกณฑ์ในการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์ ขอโอนเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ ขอเพิ่มลดขนาดมิเตอร์ ขอเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้า เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ครบ ง่าย ทันใจ เป็นต้น ตลอดจนรับฟังปัญหาการร้องเรียนของประชาชน ผ่านสื่อมวลชน เพื่อทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เคยได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ G-Green ดีเยี่ยม( ทองคำ) สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ปี 2561 จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หลังจากได้นำแนวทางระบบการจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการ เพื่อลดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร