ลพบุรี-“ตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปันยิ้มสู้ด้วยกัน”

72

ลพบุรี เปิดโครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปัน ยิ้มสู้ ด้วยกัน”เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน เป็นมิติใหม่ในสังคมไทย ที่ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระครูสิริจิยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการ “ตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปัน ยิ้มสู้ ด้วยกัน” ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารกสิกรไทยจำกัด มหาชน และมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ”ตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปัน ยิ้มสู้ ด้วยกัน” ในประเทศไทย รวม 32 จังหวัด จังหวัดละ 1 ตู้ หรือมากกว่านั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนำเอาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำมาใส่ตู้เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน เป็นมิติใหม่ในสังคมไทย

ในส่วนของจังหวัดลพบุรี ได้เลือกสถานที่ตั้งตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปัน ยิ้มสู้ ด้วยกัน ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง แห่งนี้ เพราะพิจารณาเห็นว่าวัดแห่งนี้ได้ดำเนินการเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและเป็นศูนย์ระดับจังหวัดของจังหวัดลพบุรี โดยจัดตั้งโรงทานตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม และได้ดำเนินการเปิดตู้ปันสุขสู้ภัยโควิด 19 “พระไม่ทิ้งโยม คนลพบุรีไม่ทิ้งกัน” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนมารับอาหารในตู้ไม่น้อยกว่า 300 คน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารตามระเบียบของทางราชการ เว้นระยะห่าง ต้องสวมแมส มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ นอกจากนี้ได้มีผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดลพบุรี ได้จัดถุงยังชีพ และเครื่องอุปดภค บริโภค มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในวันนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง ผู้สื่อข่าว จ.ลพบุรี