ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งแก้ไขสันระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก เก็บน้ำรับภัยแล้ง

33

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสันระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊ากที่ชำรุดและมีน้ำรั่วไหล เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำรับปัญหาภัยแล้งในปีหน้า                 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายวัฒนา  พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ลงพื้นที่ติดตามสันระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก หมู่ที่ 7 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งได้ก่อสร้างและใช้งานมานาน จนมีสภาพชำรุดและมีน้ำรั่วไหลหลายจุด  ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊ากมีปริมาณน้อยหรือขาดน้ำ จนสร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชน  เบื้องต้น กำนันผู้ใหญ่บ้านและพระได้พยายามที่จะซ่อมแซมเอง โดยนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาดำเนินการแล้ว        

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้พุดคุยทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมสั่งการให้สำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการซ่อมบำรุงให้มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น  อีกทั้งยังวางแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊ากด้วย        

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษรีบดำเนินการสำรวจและออกแบบอย่างเร่งด่วน เพราะขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วและมีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งซ่อมบำรุงให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เพื่อรองรับการแก้ปัญหาภัยแล้งในปีหน้า

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ