หนองคาย-ฝนตกส่งผลดีกับเกษตรกรปลูกไผ่

20

หนองคาย ฝนตกต่อเนื่องพื้นดินชุ่มชื้น ส่งผลดีต่อไผ่เลี้ยงและไผ่กิมจู ที่แทงหน่อมากกว่าปกติ เกษตรกรตัดขายวันละ กว่า 60 – 70 กก. นำไปขายที่ตลาดสด กิโลกรัมละ 40 บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกอย่างเป็นกอบเป็นกำ หากขายไม่หมดก็จะแปรรูปเก็บนำกลับไปขายอีกครั้ง

                   จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดหนองคายหลายวัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น ส่งผลดีกับพืชผลการเกษตร ที่เกษตรกรเพาะปลูก ไผ่ก็เป็นพืชผลการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลดีที่จากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่กิมจู บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ขณะนี้ไผ่เลี้ยงที่ปลูกไว้ ได้เริ่มแตกหน่อออกมาจากพื้นดินเป็นจำนวนมาก เกษตรกรที่ปลูกตัดไปขายแบบหน่อสดวันละกว่า 60 กิโลกรัม/ไร่ ที่ตลาดสดแจ้งสว่าง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่อยู่ริมถนนบายพาสไปด่านพรมแดนหนองคาย มีลูกค้าเข้าไปจับจ่ายซื้ออาหารสดที่ตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่อไม้เป็นที่นิยมของลูกค้าที่เข้าไปจับจ่ายหาซื้อสินค้าภายในตลาดสดแห่งนี้เป็นอย่างมาก ปกติดราคาหน่อไม้จะอยู่ระหว่าง 40 – 70 บาท/กิโลกรัม ช่วงนี้อยู่ที่ 40 บาท/กิโลกรัม ช่วงฤดูแล้งที่มีหน่อไม้น้อยจะเป็นช่วงที่หน่อไม้มีราคาแพง ทำให้ช่วงนี้หน่อไม้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกไผ่ได้เป็นอย่างดี

                   นายสุวพิษ ศรีวงษ์ เกษตรกรบ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จังหวัดหนองคาย ที่ปลูกไผ่เลี้ยง และไผ่กิมจู จำนวนกว่า 4 ไร่ บอกว่าช่วงนี้จังหวัดหนองคาย มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึงต่างจากการให้น้ำโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ ไผ่ที่ตนปลูกไว้ ที่เริ่มแตกหน่อออกมาเป็นจำนวนมาก ตนเก็บไปขายที่ตลาดสดแจ้งสว่างทุกวัน ช่วงนี้ไผ่ให้ผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 60 – 70 กก. และจะให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงที่ฝนตกชุก ราคาขายหน่อสดขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งถือว่าราคายังดี และจะเริ่มถูกลงเมื่อมีหน่อไม้ตามธรรมชาติออกมาขายที่ตลาดมากขึ้น และหากขายหน่อสดไม่หมดเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้คนมาเดินตลาดน้อยลงและชาวลาวข้ามมาซื้อไม่ได้ ก็จะมีการแปรรูปเป็นหน่อไม้ที่พร้อมปรุง และทำหน่อไม้ดอง นำกลับไปขายก็จะขายได้จนหมด.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย