เลย-ชลประทานเลยลุยตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 แห่งใน อ.ผาขาว หลังชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

75

เลย-ชลประทานเลยลุยตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 แห่งใน อ.ผาขาว หลังชาวบ้านเดือดร้อนหนัก
อ.ผาขาว จ.เลย ประสบภัยแล้งหนักล่าสุดสำรวจแหล่งน้ำดิบมาวันนี้ โครงการชลประทานเลยตั้งเครื่องสูบน้ำเลี้ยงชาวบ้านและ คนไข้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ รพ.ผาขาว

จากวันที่ 27 พ.ค.2563 ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว นายทัศนัย สุสานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ ศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายชัยยันต์ สุรสรณ์ นายช่างชลประทานอาวุโสโครงการชลประทานเลย และคณะเดินทางไปตรวจสอบแหล่งน้ำและสำรวจที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของโครงการชลประทานเลย บริเวณฝายโครงการชลประทานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

มาวันนี้เวลา 08.30 น.วันที่ 28 พ.ค.2563 นายชัยยันต์ สุรสรณ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเลย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อทางโซเชียลความว่า อำเภอผาขาวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา นั้น โครงการชลประทานเลย ร่วมกับอำเภอผาขาว และเทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการประปาในตัวอำเภอผาขาว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน อำเภอผาขาว ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำพวยซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี มีแหล่งน้ำหลักคือลำน้ำพวยเพียงแห่งเดียว ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาบริเวณตัวอำเภอผาขาว ประมาณ 500 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีน้ำในลำห้วยเฉพาะบริเวณด้านหน้าฝายเท่านั้น ไม่มีน้ำไหลไปถึงโรงประปาของเทศบาล (ลุ่มน้ำพวย มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 515 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่า 104.55 ล้าน ลบ.ม./ปี มีความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม 250.86 ล้าน ลบ.ม./ปี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนคลื่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีพื้นที่ป่าต้นน้ำ แหล่งน้ำในปัจจุบันมี ฝาย 7 แห่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง ความจุรวม 1.024 ล้าน ลบ.ม. )

นายชัยยันต์ สุรสรณ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเลย กล่าวว่า สำหรนับโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบขึ้นไปทำระบบประปา นั้น ด้านการให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปา นั้นโครงการชลประทานเลย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอผาขาว และเทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการนำน้ำจากฝายทดน้ำในลำน้ำพวย จำนวน 2 แห่ง ไปใช้งาน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชลประทานหรือทำกาลักน้ำ เพื่อให้น้ำจากด้านหน้าฝายสามารถไหลลงสู่ลำห้วยและไปถึงโรงสูบน้ำประปาได้ คาดว่าจะสามารถมีเพิ่มน้ำดิบให้การประปาได้ประมาณวันละ 3,500 ลบ.ม. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย