ลพบุรี-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน

98

ลพบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน พร้อมนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซ่อมเครื่องไฟฟ้า และบริการตัดผม ตลอดจนปล่อยขบวน จิตอาสา ARMY Delivery ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันที่28พฤษภาคม 2563ที่ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนดู่ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมกับ นายวรยุทธ เหล็กเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ได้ร่วมกันนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด 19 พร้อม อาหารปรุงสุก และผลไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน ไปมอบให้แก่ ประชาชน กว่า 100 ครอบครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านดอนดู่ ตำบลท่าแค่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งได้นำหน่วยบริการช่างตัดผม และกำลังพลชุดช่างของหน่วย ในนาม “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ควบคุมกับการให้บริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ในช่วงสถานการณ์ การะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

โอกาส เดียวกัน ยังได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ จิตอาสา ARMY Delivery จำนวน 5 คัน ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และไม่สะดวกในการเดินทางมารับมามอบสิ่งของ ในจุดให้บริการที่หน่วยงานทหารจัดให้ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนอีกด้วย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง