ศรีสะเกษ-ข้าวสารแลกปลาทะเล ช่วยเกษตรกรช่วงโควิด

49

ศรีสะเกษ ยืมสนามบินของกองบิน21 อุบลราชธานี ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิทุ่งกุลา จากฝีมือเกษตรกรโดยตรง ส่งไปแลกกับอาหารทะเล ที่จังหวัดพังงา โดยความร่วมมือจากกองทัพอากาศอำนวยความสะดวกในการด้านการขนส่ง นับเป็นความร่วมมือข่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ลดต้นทุนค่าครองชีพ ในช่วงสถานการณ์โควิด19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี  พลอากาศโทตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้นำเครื่องบินกองทัพอากาศ เข้ารับมอบข้าวหอมมะลิ และ ข้าวหอมมะลิไรซ์เบอรี่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 10,000.- กิโลกรัม มูลค่า 320,000.- บาท  ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ศรีสะเกษ จำกัด (ส.ก.ต.ศรีสะเกษ จำกัด) โดยรับมอบจาก นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ  เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนอาหารทะเล คือ “ปลาฉิ้งฉ้าง” จำนวน1,400 กิโลกรัม และ “กะปิ” 300 ก็โลกรัม ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด (ส.ก.ต.พังงา จำกัด) 

ตามนโยบาย  “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์  ในการร่วมแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับกระทบจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้ประสบปัญหาในการจำหน่ายและการส่งออกไปยังต่างประเทศชะลอตัวลง  จึงจำเป็นต้องมีการจับคู่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพระบาดขอรดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (Covid- 19)  

พลอากาศโทตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศได้สนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร โดยอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งและการรับมอบสินค้าเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นประสบการณ์แรกในการช่วยเหลือกันและกัน ในลักษณะชาวนาช่วยชาวเล โดยวันนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ และ ข้าวหอมมะลิไรซ์เบอรี่ทุ่งกุลาร้องไห้  จำนวน 10 ตัน และจะมารับสินค้าอาหารทะเลจากพังงานในวันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

/////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ