ผู้ปกครองพานักเรียนรับใบงาน ครูแนะนำแบบเรียนออนไลน์

35

ผู้ปกครองนำนักเรียนในทุกระดับชั้น มารับคำแนะนำจากคณะครูประจำชั้น ก่อนรับแบบเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่สอง ก่อนเปิดภาคเรียน ยังมีปัญหาการหาช่องสัญญานไม่เจอ เด็กมีสมาธิสั่น ผู้ปกครองต้องใจเย็นอยู่กับเด็ก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ที่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ขยายโอกาสถึงระดับมัธยม ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ คณะครูได้นัดหมายผู้ปกครอง แยกแบ่งเป็นช่วงเวลา ได้พานักเรียนมาพบคุณครู เพื่อการแนะนำการเรียนออนไลน์ แนะนำแบบเรียนในทุกวิชา เพื่อสร้างให้ผู้ปกครองได้เข้าใจในแบบเรียนทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปกครองได้อยุ่กับเด็กขณะที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน วัตถุประสงค์ของแบบเรียน คำถาม คำตอบ พร้อมกับการสอบถามปัญหาของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ขณะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่า ผู้ปกครองหลายคนยังมีปัญหาในการเปิดทีวีค้นหาช่องสัญญานในการเรียน เด็กขาดความสนใจ โดยเฉพาะหากเรียนในมือถือ เพราะจอภาพจะเล็ก หากผู้ปกครองไม่นั่งอยู่ด้วย ขอตัวเข้าห้องน้ำ หรือไปทำงานบ้าน เด็กจะเลิกสนใจการเรียนออนไลน์ทันที

อาจารย์คนหนึ่ง ขณะที่ทำการนนำผู้ปกครอง ชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าในแบบเรียน เอกสารวิชา ในการเรียนออนไลน์ เปิดเผยว่า วันนี้นัดหมายผู้ปกครอง เด็ก มารับใบงานสัปดาห์ที่สอง และหนังสือให้เด็กไปอ่านที่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเปิดเทอมมาเด็กจะได้ไปได้เร็วขึ้น และก็รับใบงานจากผู้ปกครองและเด็กจากสัปดาห์ที่หนึ่งมาตรวจ ซึ่งเราก้จะแนะนำผู้ปกครองว่า จะต้องใจเย็นๆ กับเด็กๆ เพราะการเรียนออนไลน์นี้ใหม่มากกับเด็กเล็กๆ เพราะเด็กเล็กยังไม่ชิน ยังนิ่งไม่ได้ เพราะว่าเขายังอยู่ในระบบที่ครูจะต้องดูแลใกล้ชิดตลอด ซึ่งเมื่ออยู่กับผู้ปกครองก็จะฤทธิ์เยอะนิดหนึ่งผู้ปกครองก็ต้องใจเย็นๆ ส่วนปัญหาผู้ปกครองยังมีอยู่ก็คือ สัญญานโทรทัศน์หาช่องไม่เจอ แต่พอไม่เรียนไปดูในโทรศัพท์จอเล็กสมาธิเด็กก็จะหลุดง่าย ก็ต้องค่อยๆ ปรับเด็ก แต่โรงเรียนก้ไม่ได้เปิดให้เด็กที่มีปัญหามาเรียนที่ห้องที่มีจอทีวร เพราะเด็กจะมาใกล้ชิดกัน ซึ่งหากมีเชื้อก็จะแพร่ระบาดติดกันง่าย จึงยังไม่มีนโยบายเปิดเช่นนี้    

ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองได้ถ่ายคลิปแล้วเอามาให้คุณครูได้ดูว่าปัญหาของยายที่ดูแลหลานที่ผู้ปกครอง พ่อ – แม่ ไม่อยู่ไปทำงาน จะมีปัญหามากในการดูแล เพราะยายก็ไม่มีความรู้ เด็กก็ไม่สนใจเรียน แม้จะใช้ไม้เรียวกำกับ เด็กก็ไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจแบบเรียนเลย

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ