สุรินทร์ – เร่งขุดลอกคลองแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หลังชาวบ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

197

วันที่ 22 พ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขยายวงกว้าง ทำให้แหล่งน้ำผิวดินแห้งขอด ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำใช้สอยและพื้นที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี หลังจากถึงหน้าฤดูทำนาแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีฝนตก ทำให้ชาวบ้านบางส่วนได้ตัดสินใจหว่านข้าวรอฝน หวั่นทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบเสียหาย ล่าสุด พบว่าคณะกรรมการหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำเป็นต้อง เปิด-ปิดเพื่อจ่ายน้ำใช้เป็นเวลา และรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอย่างเร่งด่วน ล่าสุดหน่วยงานรัฐได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้วด้วยการขุดลอกคลองไส้ไก่ลำคลองธรรมชาติและหนองน้ำผลิตประปา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขยายวงกว้าง ทำให้แหล่งน้ำผิวดินแห้งขอด ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำใช้สอย ล่าสุด พบว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำเป็นต้อง เปิด-ปิดเพื่อจ่ายน้ำใช้เป็นเวลา

นายวิชา  รักษร อายุ 54 ปี ชาวบ้านศาลา บอกว่า ปีนี้แล้งหนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา สระน้ำท้ายหมู่บ้านโคกทนง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแห้งขอดจนหมด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้สอย จำเป็นต้องรอคอยน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา นำรถบรรทุกน้ำมาเติมลงในถังน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา วันละ 3 เที่ยว หรือ วันละ 18,000 ลิตร เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา แต่จำนวนชาวบ้านผู้ใช้น้ำ มีจำนวนมากกว่า 600 หลังคาเรือน คณะกรรมการผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน จำเป็นต้องลงมติเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา โดยจะเปิดน้ำให้ชาวบ้านใช้ในช่วงเวลา 17.00 น. จนถึง เวลา 18.00 น. หรือ เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและอาทิตย์หนึ่งเปิดให้ชาวบ้านใช้ประปาได้แค่อาทิตย์ละวันเท่านั้น ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีน้ำกินน้ำใช้ “นายวิชากล่าว”

ด้านนายเต็ม สามสี นายกอบต.เทพรักษา จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตลอดจนให้การสนับสนุนส่วนราชการและราษฎรที่ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอ โดยได้เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายตำบลเทพรักษา ในการขุดลอกคลองและสระเก็บน้ำเดิม ที่บ้านศาลาหมู่ 7 ขุดลอกคลองไส้ไก่ที่บ้านตาไท หมู่ 4 และบ้านลันแต้ หมู่ 6 เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นแล้ว

เขมชาติ ชุณหกิจขจร..ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์..        รมิตา สิงหเสรี