ศรีสะเกษ-อดีตโรงเรียนวัด ถูกนำมาใช้เป็นโรงเรียนออนไลน์

85

ที่จังหวัดศรีสะเกษการเรียนในระบบออนไลน์ยังมีปัญหาสัญญาณไม่ชัดเข้าสู่การเรียนไม่ได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทโทรศัพท์มือถือไม่มี ทีวีไม่ชัดกล่องสัญญาณรับสัญญาณไม่ได้ วัดที่เคยเป็นโรงเรียนวัดเมื่อสมัย 30 ปีก่อนใช้กระดานชนวนกลับมาเปิดสัญญาณให้นักเรียนได้เรียนในระบบออนไลน์เป็นโรงเรียนวัดอีกครั้ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยเปิดเป็นโรงเรียนวัด สอนเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ทั้งด้านวิชาการ และศาสนา ศีลธรรมอันดีต่อสังคมไทยมาโดยตลอด ย้อนหลังไปเมื่อ 30 ปีก่อน ก่อนที่จะโรงเรียนบริบาล อนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน โดยครูผู้สอนก็คือพระครู เจ้าอาวาสวัดนั้นเอง สอนโดยการใช้กระดานดำ ช็อคเขียนกระดานดำ สอนสั่ง สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมของสังคมมาโดยตลอด วันนี้ได้เกิดสถานการณ์โรคโควิดแพร่ระบาด ทำทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ เพราะหวั่นนักเรียนมารวมตัวกัน และอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ จึงได้ทดลองแก้ปัญหาด้วยการเปิดสอนออนไลน์ไปพลาง แต่ผู้ปกครองที่อยู่ตามชนบท เด็กบ้านนอก ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเตอร์เน็ตที่จะพอในการรับสัญญาณมือถือ กล่องสัญญาณทีวีผู้ปกครองเป็นรุ่นเก่า เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดดูทีวี เพราะกลางวันก็มัวแค่ทำงานหาเงิน ค่ำมาก็เหนื่อยเพลีย ทานข้าวเสร็จก็รีบนอนพักผ่อน เพื่อจะได้มีแรงสู้ต่อในวันต่อไป วัดจำปา โดยหลวงพ่อพระครูบวรสังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัด จึงได้เปิดทีวีให้ลูกหลานที่มีปัญหา ได้มานั่งเรียน โดนมีพระลูกวัด มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนการสอน ย้อนยุคมาเปิดเป็นโรงเรียนออนไลน์ในยุคดิจิตัล อีกครั้ง

พระครูบวรสังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจำปา เล่าว่า ในช่วงสถานการณ์เชื้อโควิดระบาด เราจะได้ปรับให้ลูกหลานเราเข้าใจว่า การที่เราช่วยสังคมการเป็นช่วยหนึ่งที่จะพัฒนาคนของเรา คือ เอาวัดเป็นศูนย์กลาง อย่างคุณพ่อ คุณแม่ อยู่ที่บ้านก็ปรับบ้านให้เป็นโรงเรียนในช่วงระยะนี้ วัดของเราก็มีการช่วยสังคม ก็ได้มองเห็นของลูกหลานว่า เราอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ดี แต่เอาก็อยู่กับลูกกับหลาน กับโยม จะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป สิ่งใดที่พระทำได้ก็ทำ อยู่ในกรอบจารีตประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงได้นำเรื่องพลัง “บ ว ร ” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่เราอยู่ร่วมกัน ถ้าบ้านดีวัดก็ได้ช่วย บ้านดีพระก็ได้ช่วย วัดดีโยมก็ได้ช่วย โรงเรียนดีพระก็ได้ช่วย ต่างคนต่างดูแลช่วยกัน ลูกหลานขอเราที่เรียน ป.1 ก็เท่าที่เห็น เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เราก็ได้สร้างภูมิคุ้มกันลูกหลาน ไม่ปล่อยให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ การเรียนทางออนไลน์ก็มีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้เห็นได้รู้ได้ฟังว่า การที่รัฐบาลไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป ก็จะเป็นผลดีต่อการเรียนต่อลูกหลานของเรา

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ