เลย-จับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเสพยาบ้าและเมาสุรา

23

อ.เมืองเลย จ.เลย บูรณาการอัตรากำลังปฏิบัติการสนธิกำลังตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แก้ไขป้องกันโรคโควิด-19 จับผู้ฝ่าฝืนและเสพยาเสพติดแลฃะเมาสุรา

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 19 พ.ค.2563 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ล.ย.(ท.) กล่าวว่า ช่วงเวลาระหว่าง 23.00วันที่ 18 พ.ค.256– 04.00 น.วันที่ 19 พ.ค.2563 จ.เลย โดย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ล.ย.(ท.) ,พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิสมัย ผกก.สภ.เมืองเลย และนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย บูรณาการประสานการปฏิบัติสนธิกำลังร่วมกัน สนับสนุนศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการป้องกันโรคโควิด-19

ผผลการปฏิบัติร่วมได้จับกุมผู้ต้องหา ตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 2 ) จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองเลย จ.เลย ประกอกกบด้วย 1. นายกัมพล อุกฤษทรัพย์ อายุ 35 ปี ที่อยู่ 37 หมู่ 2 ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยกล่าวหาว่าออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 23.00-๐04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานขณะเรียกให้หยุดรถ 2. นายสุวรรณ ดามงคล อายุ 39 ปี ที่อยู่ 26 หมู่ 8 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย โดยกล่าวหาว่า ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 23.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานขณะเรียกให้หยุดรถและ เสพหรือรับเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีอื่นใดซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)นำตัว ผู้ต้องหาและของกลาง ส่ง พงส.สภ.เมืองเลย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย