ศรีสะเกษ-เปิดตลาดนัดโคกระบือวันแรกหลังเจอโควิดราคาตก

186

ตลาดนัดโค – กระบือ บ้านส้มป่อย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดตลาดนัดวันแรกหลังจากปิดไปนาน 2 เดือน เพราะเจอสถานการณ์โรคโควิด19 ทำราคาโค – กระบือร่วง เกษตรกรต่างแห่ขาย เตรียมทุนทำนา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ ตลาดนัดโค – กระบือ บ้านส้มป่อย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังจากประเทศไทยต้องประสบปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เจ้าของตลาดต้องสั่งปิดตามคำสั่งของทางจังหวัด เพื่อปฏิบัติมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยปิดไปนานกว่า 2 เดือน ซึ่งขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่สอง เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้าก็ได้เปิด แต่ต้องอยู่ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอยู่ เช่นเดียวกับ ตลาดนัดโค – กระบือ ก็ได้ผ่อนปรนในการเปิดให้บริการซื้อขายโค – กระบือกันได้ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอยู่เช่นกัน ซึ่งวันนี้ได้ทำการเปิดตลาดนัดโค – กระบือ ก็ได้มีทั้งพ่อค้าขายส่ง พ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเกษตรกรที่ประสงค์จะนำโค – กระบือ เข้าสู่ตลาด เพราะเชื่อว่าจะได้รับราคาที่เป็นธรรมที่สุด นอกจากการจำหน่ายขายเองตามหมู่บ้าน เพราะมีพ่อค้ามาเลือกซื้อจำนวนมาก ย่อมให้ราคาได้สูง เพราะเกินการแข่งขันกันซื้อ แต่เนื่องจากได้มีการปิดตลาดไปนาน พ่อค้ารู้ว่าเกษตรกรมีความต้องขายโค – กระบือ เป็นจำนวนมาก จึงทำการกดราคาลงมาต่ำพอสมควร จำนวนโค – กระบือ มีมากกว่าความต้องการซื้อ จากโคตัวสวยๆ ที่เคยวางราคาขายได้ราวตัวละ 32,000 ถึง 35,000 บาท แต่วันเหลือเพียงตัวละ 25,000 ถึง 27,000.-บาทเท่านั้น สุดท้ายเกษตรกรมีความจำเป็นต้องเงินสดไปเตรียมลงทำนาก็ต้องขาย

นายอนุสนธิ์ เจริญประเสริฐ เจ้าของตลาดนัด เปิดเผยว่า  ขั้นตอนผู้ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดนัด จะต้องผ่านจุดขัดกรอง ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ถึงจะเข้ามาซื้อขายโค-กระบือในตลาดนัดได้ ส่วนใหญ่แล้ว เกษตรกรเตรียมพร้อมจะทำนา ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าไถนา ค่าปุ๋ย ต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ตอนก่อนราคาโค-กระบือ จะสูงกว่านี้ แต่พอเจอสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้เกษตรกรหาที่ขายไม่ได้ เกษตรกรก็เดือดร้อน พอมาถึงช่วงนี้ที่รัฐบาลได้ผ่อนปรนระยะที่สอง ทำให้เป็นโอกาสของ คนซื้อ ที่จะสามารถกดราคา ซื้อในราคาที่ต่ำหน่อย เพราะเกษตรกรต่างคนต่างก็อยากขาย ต้องนำเงินไปเตรียมทำนากัน

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ