เรียนออนไลน์วันแรก มีปัญหาสัญญาณขัดข้องในพื้นที่ห่างไกล

115

คณะครูตามโรงเรียนประถมในจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่ได้มีการเรียนออนไลน์เป็นวันแรกตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พบปัญหาการเข้าระบบการเรียนออนไลน์ทางมือถือตามพื้นที่หมู่บ้านยังมีปัญหาเข้าไม่ได้ต้องกระจายไปเรียนผ่านทีวีของเพื่อนบ้านที่เข้าระบบได้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ที่ หมู่บ้านผึ้ง ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มี คณะครูจากโรงเรียนบ้านเพียมาก ตำบลหนองแค ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่ได้มีการเปิดการเรียนทางออนไลน์เป็นวันแรก ภายหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการมาตรวจเยี่ยมกำกับแนะนำให้คณะผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียนได้มีการศึกษาเตรียมการในการเรียนผ่านสื่อทางไกล ผลการตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์พบว่าเด็กนักเรียนหลายคนมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือไม่สามารถเข้าระบบได้ซึ่งน่าจะมาจากปัญหาการเข้าระบบพร้อมพร้อมกันทั่วประเทศจึงทำให้ระบบล่มประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ตามหมู่บ้านอาจไม่เสถียรและระบบคืน สัญญาณอ่อนจึงทำให้มีปัญหา คณะผู้ปกครองได้แก้ปัญหาด้วยการสอบถามเพื่อนบ้านว่าบ้านหลังไหนพี่เข้าระบบจอทีวีได้จากนั้นได้กระจายเด็กให้ไปเรียนกับเพื่อนบ้านที่สามารถเปิดจอทีวีได้แต่ไม่ให้มีการรวมตัวกันมากเกินห้าคน

นางสาว พรศิลป์ ธรรมนาม  ผู้ปกครองรายหนึ่งกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันสองวันคณะครูประจำฉันได้มาแนะนำในการเปิดช่องทีวีเพื่อให้ลูกตนเองได้เรียนออนไลน์ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกพอถึงเวลากำหนดตารางตามเอกสารที่คณะครูได้นำมามอบให้ก่อนหน้านี้ก็จึงได้เปิดทีวีให้ลูก ลูกได้เรียนและลูกข้างบ้านที่เข้าเรียนในระบบมือถือไม่ได้ก่อนได้มานั่งเรียนเป็นเพื่อนกันกับลูกตนด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เด็กจะได้ไม่ต้องไปสนใจเล่นเกมในโทรศัพท์มาก ก่อนเปิดเทอม เดือนนึงก็จะได้เรียนซึ่งตนก็ได้ดูระบบการสอนไปด้วยก็น่าสนใจดี

นายก้านแก้ว พันอินทร์ ผอ. โรงเรียนบ้านเพียมาก กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดทดลองเรียนทางไกลเป็นวันแรก ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมมานานแล้ว โดยเข้ารับการประชุม อบรม ที่ทางรัฐบาลแจงมา เราได้เตรียมการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน และคุณครูก็ได้เตรียมในงาน เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรก อาจจะมีปัญหาบ้าง จึงได้ให้นโยบายให้คุณครูลงพื้นที่สำรวจว่าจะไหนมีปัญหา ตามที่ได้ออกติดตามตรวจสอบก็พบปัญหาอยู่บ้าง เช่น การถ่ายทอดทีวีมีสัญญาณขัดข้อง ก็ได้ให้นักเรียนไปเรียนกับเพื่อนบ้านข้างๆ ใกล้เคียงกัน  หรือบ้านบ้านไหนมีนักเรียนเยอะมากกว่า 5 คน ก็ให้กระจายไปเรียนกับเพื่อนๆ ในชั้นเดียวกันที่บ้านใกล้ๆ กัน และก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ช่วยดูแลลูกหลานเป็นอย่างดี ส่วนนักเรียนที่โตหน่อยก็จะใช้การเรียนทางแอพพลิเคชั่น เรียนทางโทรศัพท์ก็สามารถแก้ปัญหาได้

////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ