ศรีสะเกษ-ตรวจเข้มห้างเตรียมเปิดบริการเต็มรูปแบบพรุ่งนี้

147

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ( โควิด19 ) ตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด2019 และข้อกำหนดฉบับที่7 ผ่อนปรนในระยะที่2  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี่ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอมืองศรีสะเกษ, พาณิชย์จังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ( โควิด19 ) ได้เดินทางมาตรวจสอบ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด2019 และข้อกำหนดฉบับที่7 ผ่อนปรนในระยะที่2 ภายหลังจากที่เมื่อบ่ายของวันนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( VCS ) เพื่อรับทราบซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และข้ออกำหนดฉบับที่7 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมมอบนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. การชี้แจงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) 2. แนวทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเมียนมาร์กลับประเทศ 3. แนวทางการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำ และสถานกักกันตัวในพื้นที่ (Local Quarantine) 4. การดำเนินการตู้ปันสุข 5. การใช้งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 6.ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการสร้างความเข้าใจในพื้นที่      ต่อจากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมาประเด็นสำคัญเช่น สถานการณ์ภาพรวม การพิจารณามาตรการตลาดนัดโค กระบือ การจัดทำโบกี้ปันสุข การติดตามการกักกันของผู้เดินทางเข้าจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ ในระดับอำเภอได้ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภออีกด้วย หลังเลิกประชุมจึงได้ออกตรวจห้างสรรพสินค้า ที่เตรียมจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ข้อกำหนดฉบับที่ 7 นี้ ซึ่งจะมีผลในวันพรุ่งนี้ จะผ่อนปรนในเรื่องของการสินค้าประเภทอื่นได้ และร้านอาหารในห้างก็จะเปิดให้นั่งรับประทานที่ร้านได้ ยกเว้นไม่ให้มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มาตรการที่จะต้องถือปฏิบัติก็คือ มาตรการด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด หรือ ระยะห่างทางสังคมของลูกค้าที่จะมารับประทานอาหารในห้าง และต้องไม่ให้มีลูกค้าที่มาใช้บริการแออัดมากจนเกินไป เป็นมาตรการส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ชาวศรีสะเกษเองอยากจะฝากเรื่อง เชื้อโควิด-19 จะแพร่ระบาดหรือไม่ในอนาคต สิ่งสำคัญก็คือประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อไปในที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อที่จะป้องกันเชื้อไม่ให้ไปสู่ผู้อื่น หรือเชื้อจากผู้อื่นมาสู่ตัวเรา

//////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ