ยโสธร-ทหารมอบตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ให้โรงพยาบาล

32

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลยโสธร เพื่อจะได้นำไปอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร พลตรี ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ใช้สำหรับอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ตู้คัดครองผู้ป่วย เฟสชิล ชุดป้องกันการติดเชื้อและอื่นๆโดยสามารถอบฆ่าเชื้อโรคได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และตู้อบฆ่าเชื้อขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะเป็นตู้ไมโครเวฟ อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนวัสดุต่างๆรวมถึงหน้ากากอนามัย N95 ได้มากถึง 10 ครั้ง ที่ระยะเวลาการฉายรังสียูวี 20 นาทีต่อครั้ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นใยในหน้ากากอนามัย โดยมี นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายแพทย์จักราวุธ  จุฑาสงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และนายแพทย์สมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ร่วมกันรับมอบ เพื่อจะได้นำไปใช้อบฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลยโสธรต่อไป

พลตรี ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกพื้นที่ของประเทศจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 กองทัพภาคที่ 2 จึงมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลและการช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้นเครื่องมือป้องกันต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัยและชุดป้องกัน จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แม่ทับภาคที่ 2 จึงมีดำริมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วภาคอีสาน โดยได้รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร