หนองคาย-เปิดตลาดให้ค้าขายหลังคลายโควิด19

49

 จังหวัดหนองคาย จัดงานเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภค เปิดพื้นที่ตลาดให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย หลังเริ่มคลายวิกฤติโควิด 19 แม่ค้าดีใจได้ช่วยกระจายสินค้าหลังตกค้างมาตั้งแต่สงกรานต์

วันที่ 1 พ.ค.63 ที่ตลาดบ้านไม้ ริมถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ อ.เมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย อาทิ เกษตรจังหวัด, ประมงจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,พานิชย์จังหวัด,สหกรณ์จังหวัด ได้ร่วมกันบูรณาการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และพ่อค้าแม่ค้า ได้มีพื้นที่ขายสินค้าหลังจากที่ได้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยตลาดบ้านไม้แห่งนี้ได้ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาตลาดเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภคในครั้งนี้ เกษตรกร ผู้ค้า ได้นำสินค้าสด สินค้าแปรรูป สินค้าเกษตร มาจำหน่ายในราคาถูก เช่น ปลานิลกระชัง ขายราคาถูกกว่าท้องตลาด เดิม ก.ก.ละ 80 บาท ขายเพียง ก.ก.ละ 65 บาท ปลาดุก ราคาปกติ ก.ก.ละ 70 บาท นำมาขาย ก.ก.ละ 60 บาท , ปลานิลแดดเดียว, ข้าวสาร ,ไข่ไก่ สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งได้มีมาตรการคัดกรองทุกคนที่เข้ามาจับจ่ายสินค้า มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย และยังคงมาตรการเว้นระยะห่าง

นางธนัชชา พรพิรุณโรจน์ เจ้าของธนัชชาฟาร์ม เลี้ยงปลานิลกระชังในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กล่าวว่า ในทุกปีจะมีการเตรียมปลานิลสดไว้ขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 100 ตัน แต่ปีนี้เจอกับวิกฤติโควิด 19 ไม่มีเทศกาลสงกรานต์ ไม่มีตลาด ทำให้ปลานิลที่เตรียมไว้ไม่สามารถกระจายออกสู่ตลาดได้ แต่ยังต้องให้อาหารปลาตลอด ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงได้นำปลานิลมาแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว ส่งขายตามตลาดและขายออนไลน์ ก.ก.ละ 300 บาท ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีปลานิลคงค้างอยู่อีก 50 ตัน หากมีตลาดเช่นนี้ต่อไป อาจจะสัปดาห์ละครั้ง ก็จะช่วยให้กระจายสินค้าและทำให้มีรายได้ขึ้นมา ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 ของรัฐบาลหลายด้านก็ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการได้มีช่องทางทำมาหากินได้บ้าง

 ทางด้าน นายนิวัฒน์ชัย สกุลคู ผู้บริหารตลาดบ้านไม้หนองคาย ได้นำชุดPPE และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวนหนึ่ง มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อใช้ในการตรวจวัดและคัดกรอง รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย