ยโสธร-ชมสวนชวนซื้อมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19

75

พาณิชย์จังหวัดยโสธรร่วมกับชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้จัดโครงการชมสวน ชวนซื้อมะม่วงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงสู้ภัยโควิด 19 เนื่องจากชาวสวนมะม่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จนไม่สามารถที่จะส่งออกผลผลิตมะม่วงได้

เกษตรกรชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่จังหวัดยโสธรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จนทำให้ไม่สามารถที่จะส่งผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่กำลังแก่เต็มที่พร้อมออกสู่ตลาดไม่สามารถส่งออกได้และตลาดรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เคยรับซื้อก็ปฏิเสธที่จะรับซื้อเพราะอ้างว่าไม่มีลูกค้าที่จะมาซื้อมะม่วงเพราะกลัวการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลให้ผลผลิตมะม่วงตกค้างอยู่ในสวนเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้ออกสำรวจข้อมูลพืชผลการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) และพบว่ามีเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ได้รับผลกระทบผลผลิตไม่สามารถที่จะส่งออกได้จนมีมะม่วงตกค้างอยู่ในสวนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่สวนลมหวน บ้านหนองคู หมู่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีผลผลิตกว่า 7 ตัน ที่รอการระบายหากไม่เร่งระบายจะเกิดความเสียหายได้ จึงได้ร่วมกับชาวสวนมะม่วงจัดกิจกรรมชมสวน ชวนซื้อ ยโสธรร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด19 โดยการเปิดสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมสวน เรียนรู้วิธีการเก็บผลผลิต พร้อมทั้งให้เก็บมะม่วงเองและซื้อเอง กินเอง อยากได้ลูกขนาดไหนก็เก็บเอาเอง ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ทุกไซด์ทุกขนาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วง และเป็นการส่งเสริมการบริโภคมะม่วง ซื้อผลผลิตคุณภาพดีที่เก็บจากสวนโดยตรงและประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรสู่ผู้บริโภคอื่นๆอันส่งผลให้เกษตรกรผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้

                            นางลมหวน  จุลปาน อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 6 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บอกว่า ตนปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในพื้นที่ 4 ไร่ จำนวน 150 ต้น ปลูกมาแล้วประมาณ 9 ปี ทุกปีที่ผ่านมาจะมีผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดประมาณปีละ 7 ตัน และสามารถมีรายได้จากการขายมะม่วงไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท แต่ในปีนี้ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จนไม่สามารถที่จะส่งออกผลผลิตมะม่วงได้ลูกค้าที่เคยรับซื้อมะม่วงไปขายต่อก็ปฏิเสธที่จะรับซื้อโดยอ้างว่าไม่มีลูกค้าที่จะมาซื้อมะม่วงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจนทำให้มีผลผลิตมะม่วงซึ่งกำลังแก่เต็มที่พร้อมออกสู่ตลาดต้องตกค้างอยู่ภายในสวนเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนที่สุกก็จะนำไปทำเป็นมะม่วงแผ่นแต่ก็ทำไม่ทันจนเน่าเสียหายไปบ้าง ซึ่งต่อมาทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้เข้ามาให้คำแนะนำว่าควรจะมีการขายออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกค้างและได้แนะนำให้ตนเปิดสวนให้ผู้ที่สนใจเข้าไปชมสวนเพื่อจะได้ซื้อมะม่วงจากสวนโดยตรง ตนจึงได้เปิดสวนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมสวนพร้อมกับได้เก็บมะม่วงด้วยตนเองและจะขายหน้าสวนในราคากิโลกรัมละ 15 บาท โดยใครที่สนใจมะม่วงน้ำดอกไม้แบบสดๆเก็บเองจากสวนก็เชิญเข้าไปชมสวนมะม่วงของตนและเลือกเก็บมะม่วงด้วยตนเองจากต้นสดๆได้ทุกวัน

                      ขณะที่ นางสาวอลเวง  ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า จากที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่างๆและทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีนโยบายสำรวจผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบตนจึงได้ออกสำรวจข้อมูลพืชผลการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) และพบว่ามีเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ได้รับผลกระทบผลผลิตไม่สามารถที่จะส่งออกได้จนมีมะม่วงตกค้างอยู่ในสวนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่สวนลมหวน ซึ่งมีผลผลิตมะม่วงแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 7 ตัน จึงได้เข้าไปให้คำแนะนำว่าควรจะมีการขายมะม่วงผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการระบายมะม่วงออกและได้จัดกิจกรรมยโสธรร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด 19 ชมสวนชวนซื้อ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรสู่ผู้บริโภคอื่นๆอันส่งผลให้เกษตรกรผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี จ. ยโสธร