สุรินทร์-ภาคเอกชนร่วมมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19

70

หอการค้าจังหวัดสุรินทร์,อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเอกชน มอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ความดันลบ และฆ่าเชื้อด้วย  uvc  ให้กับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการ

วันที่ 23 เมษายน 2563 ที่บริเวณโดพมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธาน รับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ความดันลบ และฆ่าเชื้อด้วย  uvc  ให้กับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการจัดทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยแพทย์ป้องกัน รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า “โควิค-19”  โดยมี นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงการนำแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิค-19 มามอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ มีแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ความดันลบ และฆ่าเชื้อด้วย  uvc  ให้กับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 ชุด มูลค่าชุดละ 16,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 32,000 บาท , ชุดเคาท์เตอร์กรองผู้ป่วย จำนวน 205 ชุด มูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,000 บาท , กล่องอุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 128 ชุด มูลค่าชุดละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน 256,000 บาท  รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 986,000 บาทถ้วย และยังได้รับการสนับสนุนแผ่นอคริลิกหนา 4 มิล  จำนวน 10 แผ่น มูลค่า 20,000 บาท จากประธานชมชมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยของแก่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ให้ทำหน้าที่ได้สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น

จากนั้น นายแพทย์ประวีณ  ตันฆประภา ผู้อำนวงยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้กล่าวถึง ที่ทางโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างการระบาดที่ร้ายแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา “โควิค- 19”  (covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ทั่วโลก กล่าว ที่ทางโรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับตัวไว้รักษาพยาบาล ได้รับความปลอดภัยและกลับบ้านแล้วทุกคน

นายไกรสอน  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานรับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ความดันลบ และฆ่าเชื้อด้วย  uvc  ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการ ภาคเอกชนร่วมมอบแคปซูลเคลิ่นย้ายผู้ป่วยโควิค-19 ว่า ที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ  ในความห่วงใยบุคคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  ซึ่งจังหวัดสุรินทร์สถานการณ์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิค จำนวน 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย  รักษาหาย 8 ราย และผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว  และในขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่พบผู้ป่วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ความดันลบ และฆ่าเชื้อด้วย  uvc  ให้กับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ยังได้มอบเจล และแอลกอฮอร์ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจรรมิตา สิงหเสรี