กักตัวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจำนวน 70 คน

31

กักตัวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจำนวน 70 คนและพบ ตม.สะเดาติดเชื้อโควิด-19 โดยมี 3 คนที่ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรอยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด19 หรือไม่

หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2 ราย และแม้ว่าทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลาได้ออกมาระบุว่าทั้งสองนายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 18-21 เมษายนแต่อย่างใด

แต่ล่าสุดในวันนี้ได้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 70 คน เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ในจำนวนนี้กักตัวอยู่ที่โรงแรมเอ็มโซโฮ ที่บ้านด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซีย 10 คน ส่วนที่เหลือให้กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีก3 คนที่ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และอยู่ระหว่างรอการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 หรือไม่

ส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดาเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงทำงานกันตามปรกติเพื่อคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งในวันนี้ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาเป็นวันที่5 และมีจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเดินทางเข้ามาจำนวน110 คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองสูงสุด

ในขณะที่บรรยากาศในห้องตรวจหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ต้องเปิดล่องและปิดแอร์เพื่อระบายอากาศลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา